ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไพบูลย์ คุ้มฉายา"

ลบข้อมูลที่เกินความจำเป็น
(แก้ไขข้อมูลบุตร เนื่องจาก พลเอก ไพบูลย์ฯ มีบุตรี เพียง 1 คน ไ)
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
(ลบข้อมูลที่เกินความจำเป็น)
|religion = [[พุทธ]]
|spouse = พจนี คุ้มฉายา
}}
|signature=ลายมือชื่อ ไพบูลย์ คุ้มฉายา.png}}
'''พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา''' (เกิด 21 มิถุนายน พ.ศ. 2498) เป็น[[องคมนตรี]]<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/281/1.PDF พระราชโองการ ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี]</ref> อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม,รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตร
พันธสัญญาที่เป็นธรรม<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/061/1.PDF</ref>, ประธานกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ, [[คสช.|หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ คสช.]]และสมาชิกคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด, ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก, [[แม่ทัพภาคที่ 1]], อดีตผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์, อดีตผู้บังคับการ[[กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์]] และอดีตผู้บังคับการ[[กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์]]
* ในวันที่ [[22 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2558]]-<ref>ราชกิจจานุเบกษา[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/267/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์พิเศษ], เล่ม 132 ตอนพิเศษ 267 ง 27 ตุลาคม 2558 หน้า 1-2</ref>ได้รับแต่งตั้งเป็นราชองครักษ์พิเศษ
 
<br />
ข้อมูลเบื้องต้นและด้านล่าง
เป็นการสร้างขึ้นโดยการเท็จและยังก่อให้เกิดผลเสียมากมายในหลายหน่วยงานทั้งในภาครัฐและเอกชน สร้างความเข้าใจผิดแก่ประชนซึ่งบุคลดังกล่าวที่ปรากฏอยู่ในรูปเป็นต้องหาที่ทางการต้องการตัวมากที่สุด จากความผิดในหลายข้อกล่าวหาและมีการเรียกรับผลประโยชน์จากการแอบอ้างสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งยังกล่าวอ้างถึงตำแหน่งมากมายที่ได้รับซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
 
== การศึกษา ==
3

การแก้ไข