ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ช่อง 7 เอชดี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
* พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2530 ลักษณะอัตลักษณ์ช่อง 7 แบบโครงเส้น โดยสีของอัตลักษณ์ช่อง 7 จะเป็นสีเขียว ชมพู (เปลี่ยนไปเรื่อยๆ) จะแสดงบนหน้าจอประมาณ 2 ครั้ง และจะแสดงอยู่ที่ข้างล่างซ้ายจอ
* พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2531 ลักษณะเป็นเลข 7 อยู่ที่ข้างล่างขวาของจอ โดยสีของเลข 7 จะเป็นสีเขียว ชมพู ฟ้า (เปลื่ยนไปเรื่อยๆ)
* พ.ศ. 2531 - พ.ศ. 2532 ลักษณะลักษะอัตลักษณ์ช่อง 7 โดยใช้กล้องถ่ายวีดีโอจับภาพใว้ในสมัยนั้นจะเป็นกรอบภาพเป็นรูปเรขาคณิต
* พ.ศ. 2532 - เมษายน พ.ศ. 2534 เป็นอัตลักษณ์ช่อง 7 แบบสี โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก 16 สี เลข 7 อ่อน
* เมษายน พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2543 เป็นอัตลักษณ์ช่อง 7 แบบสี โดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก โดยมีความละเอืยด 16 สี พร้อมเลข 7 เข้ม มีขอบหนา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ในบางรายการจะมีการกำกับเว็บไซต์ www.ch7.com ใต้อัตลักษณ์
41

การแก้ไข