ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
(โรบอต: แทนที่คำ)
 
[[1 ตุลาคม]] [[พ.ศ. 2509]] โรงเรียนได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]] จนกระทั่งปี [[พ.ศ. 2523]] ได้โอนมาสังกัด[[สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ]] กระทรวงศึกษาธิการ
 
ในปี [[พ.ศ. 2513]] ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1ฉ ขนาด 4 ห้องเรียน งบก่อสร้าง 120,000 บาทและได้ย้ายนักเรียนจากศาลาการเปรียญวัดคุ้งตะเภา มาเรียนอาคารหลังใหม่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.. 2514 โดยใช้ชื่อว่า '''"โรงเรียนวัดคุ้งตะเภา"''' ต่อมาได้ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น '''"โรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา"''' เมื่อวันที่ [[20 กันยายน]] [[พ.ศ. 2514]] และในปี [[พ.ศ. 2521]] ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ เพิ่มเติมอีก 2 ห้องเรียน รวมเป็น 6 ห้องเรียน
 
ในปี [[พ.ศ. 2538]] ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์ เพื่ออำนวยความสะดวกในกิจการต่าง ๆ สะดวกขึ้น พร้อมทั้งได้งบประมาณสร้างห้องสุขาแบบสามัญ จำวนวน 1 หลัง และในปีเดียวกันนี้ เมื่อวันที่ [[25 เมษายน]] พ.ศ. 2538 ที่ประชุมหมู่บ้านคุ้งตะเภาครั้งที่ 1/2538 กรรมการหมู่บ้านได้ประชุมกัน มีมติมอบที่ดินสาธารณประโยชน์ จำนวน 10 ไร่ ให้กับโรงเรียน เพื่อสร้างสนามกีฬา
14,309

การแก้ไข