ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
==หน่วยงานในสังกัด==
*[[ศูนย์การกำลังสำรอง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์]]
*[[ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม.]]
*[[กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เขตพระนคร กทม.]]
*[[ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี]]
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม