ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครือเจริญโภคภัณฑ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== บริษัทลูก ==
=== กลุ่มการเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ===
เครือเจริญโภคภัณฑ์ประกอบธุรกิจทางด้านเกษตรและอาหารหลายชนิดมีตั้งแต่ ซื้อขายพืชไร่, ฟาร์มไก่พันธุ์, เป็ดพันธุ์, หมู, กุ้ง, ปลาทับทิม, โรงงานแปรรูปอาหาร, โรงงานอาหารสัตว์ ผ่านทางบริษัทลูกๆซึ่งมีอยู่กระจายทั่วประเทศไทย และในต่างประเทศบางแห่ง โดยเฉพาะในประเทศจีน มีบริษัท บริษัทฯที่พอเป็นที่รู้จัก เช่น [[เจริญโภคภัณฑ์อาหาร]] (CPF) เช่น อาหารแช่แข็ง อาหารสัตว์ ธัญพืช เป็นต้น ดังนี้
 
นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร (Crop Integration Business) ได้แก่ บริษัท [[เจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์]] จำกัด (CPS) จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอาหารสัตว์
- บริษัท เจียไต๋ จำกัด
รายได้ 17,456 ล้านบาท
กำไร 1,249 ล้านบาท
ธุรกิจ เมล็ดพันธุ์พืช และปุ๋ย
 
- บริษัท วัตถุดิบอาหารสัตว์ จำกัด
รายได้ ไม่มีข้อมูล
กำไร ไม่มีข้อมูล
ธุรกิจ ผลิตและค้าขายวัตถุดิบอาหารสัตว์
 
- บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
(มหาชน)
รายได้ 464,465 ล้านบาท
กำไร 14,703 ล้านบาท
ธุรกิจ เกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจร,ผลิตภัณฑ์อาหารตรา CP,ไส้กรอกตรา BKP,นมตรา MEIJI,ร้านอาหาร CHESTER'S GRILL และอืนๆ
 
- บริษัท ซีพี อินเตอร์เทรด จำกัด
รายได้ 12,717 ล้านบาท
กำไร 16.65 ล้านบาท
ธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ,นำเข้า และ ส่งออก
 
- บริษัท ไทยไรส์ จำกัด
รายได้ 15,123 ล้านบาท
กำไร 28.52 ล้านบาท
ธุรกิจ ผลิตข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าวตราฉัตร
 
=== กลุ่มโทรคมนาคมและมัลติมีเดีย ===
151

การแก้ไข