ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ตรีนุช เทียนทอง"

(หน้าใหม่: {{ผู้นำประเทศ | name = ตรีนุช เทียนทอง | image = ตรีนุช เทียนทอง.jpg | ord...)
 
 
== ประวัติ ==
ตรีนุช เทียนทอง เกิดเมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2515 เป็นบุตรีของนายพิเชษฐ์ เทียนทอง กับขวัญเรือน เทียนทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระแก้ว มีพี่น้อง คือ [[ฐานิสร์ เทียนทอง]] อนุรักษ์ เทียนทอง และบดี เทียนทอง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี สาขาการเงินการลงทุน และ ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Western Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกา <ref>ทำเนียบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2554. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2554</ref>
 
ด้านชีวิตส่วนตัว สมรสกับ นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข<ref>นักการเมืองถิ่นจังหวัดสระแก้ว. นพรัตน์ วงศ์วิทยาพาณิชย์ สำนักวิจัยและพัฒนา [[สถาบันพระปกเกล้า]]. 2555</ref>
18,919

การแก้ไข