ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| principal_buddha = [[พระพุทธจุฬารักษ์]]
| important_buddha =
| abbot = [[พระราชวิสุทธิโสภณ (ไชยวัฒน์ ชยวฑฺโฒ)]] (รักษาการ)
| venerate =
| pre_road = ซอยอิสรภาพ 23
ผู้ใช้นิรนาม