ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โซลิดสเตตไดรฟ์"

* [http://www.it.co.th/computerdetail.php?n_id=33 รู้จักกับ Solid State Drive (SSD)]
* [http://prism.co.th/2015/ssd-solid-state-drives/ ทำไมต้องใช้ SSD : Solid State Drives]
*[https://roonnhaidee.com/blog/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89-ssd-%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2/ การใช้งาน SSD ร่วมกับ AHCI]
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม