ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดเศวตฉัตรวรวิหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| full_name = วัดเศวตฉัตรวรวิหาร
| common_name = วัดเศวตฉัตร
| image_temple = วัดเศวตฉัตรวรวิหาร เขตคลองสาน 05.jpg
| image_temple =
| short_describtion = พระอุโบสถหลังปัจจุบันของวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
| short_describtion =
| type_of_place = พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
| branch = [[เถรวาท]] [[มหานิกาย]]
26,373

การแก้ไข