ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความสัมพันธ์ไทย–เยอรมนี"

ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
*[https://tci-thaijo.org/index.php/liberalarts/article/view/17170/15474 คัททิยากร ศศิธรามาศ. “บทบาทของ ดร.รูดอล์ฟ อาสมีส ทูตเยอรมันประจำกรุงเทพมหานครกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสยามและเยอรมนี พ.ศ. 2468-2475.” ''วารสารศิลปศาสตร์'' (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 13, 1 (ม.ค.-มิ.ย. 2556), น. 50-61.]
*[http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/Laenderinformationen/01-Laender/Thailand.html Auswärtiges Amt – Thailand] Daten zu den deutsch-thailändischen Beziehungen (engl.)
*[http://www.worldresearchlibrary.org/up_proc/pdf/1835-153856059027-31.pdf Catthiyakorn Sasitharamas. ''People in Adolf Bastian’s “Journey in Siam in 1863”''. Proceedings of 131st IASTEM International Conference, Saint Petersburg, Russian Federation, 9th-10th August 2018, pp. 27-31.]
* Rudolf Baierl: "140 Years Peace : fundamental conditions for the commencement of German-Thai amity". ''5th Asia Pacific Forum 2003''. Als pdf unter http://public.beuth-hochschule.de/~baierl/Thai/A4Thai_Deut_Peace.pdf (letzter Zugriff am 10. November 2010).
 
ผู้ใช้นิรนาม