ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไสยศาสตร์"

ย้อนการแก้ไขที่ 8033595 สร้างโดย New PG (พูดคุย)
(New PG ย้ายหน้า คุณไสย ไปยัง ไสยศาสตร์ ทับหน้าเปลี่ยนทาง)
(ย้อนการแก้ไขที่ 8033595 สร้างโดย New PG (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{issues|เพิ่มอ้างอิง=yes|สั้นมาก=yes}}
'''ไสยศาสตร์''' หรือ '''คุณไสย''' หมายถึง วิชาทางไสย อันเป็น[[ลัทธิ]]เกี่ยวกับเวทมนตร์คาถาที่เชื่อว่ามาจาก[[ศาสนาพราหมณ์]]<ref>''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554'', หน้า 1276</ref> โดยเฉพาะจากคัมภีร์[[อถรรพเวท]] ที่มีพิธีเพื่อให้เกิดสิริมงคลป้องกันอันตรายต่อตนเองหรือทำอันตรายต่อผู้อื่น<ref>''พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554'', หน้า 1404</ref>
 
== อ้างอิง ==