ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซ็นทรัล ภูเก็ต"

* [[ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล]] (ย้ายมาจากอาคารเฟสติวัล)
* เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ (เป็นสาขาที่ 2 ต่อจากอาคารเฟสติวัล)
** ไทยเฟเวอริท บาย เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์
* เทลส์ ออฟ ไทยแลนด์
* บีทูเอส (เป็นสาขาที่ 2 ต่อจากอาคารเฟสติวัล)
3,507

การแก้ไข