ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน"

 
==หน่วยงานในสังกัด==
*[[ศูนย์การฝึกกำลังสำรองกรมรักษาดินแดง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์]]
*[[ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม.]]
*[[ค่ายฝึกเขาชนไก่]]
*[[กองพันทหารราบ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เขตพระนคร กทม.]]
*[[ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี]]
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
ผู้ใช้นิรนาม