ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาไทยถิ่นอีสาน"

Update reference link
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(Update reference link)
== อ้างอิง ==
* เรืองเดช ปันเขื่อนขัติย์. '''ภาษาถิ่นตระกูลไทย.''' กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล, 2531.
* อีสานร้อยแปด. '''พจนานุกรมภาษาอีสาน.''' อีสาน : [https://esan108.com/dicdict/ https://esan108.com/dict].
 
{{ภาษาในประเทศไทย}}
30

การแก้ไข