ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศัลยศาสตร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[หมวดหมู่:การแพทย์เฉพาะทาง]]
[[หมวดหมู่:ศัลยศาสตร์]]
{{โครงแพทย์}}viperديفدعبدالمحسن___________viper serum cobra##vaccineط///Drugsphenous watert cyst/digital abcess/finger طwound/burns_fractures11.1 fieres®410®device h2co3  anal film/pancreatic orifice  ☀ghnea worm3933 /lung worm3910 / heart worm 3915/muscle worm 3925oxyuries tilpia vundyfrog na #viper cl eel c.1first second premolar mandibular#first _ maxillary surgeryديفدعبدالمحسنinterferonsurgeryinterferon®interferon laservv sc sc <br />
ผู้ใช้นิรนาม