ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กษัตริย์แห่งเวสเซกซ์"

(เปลี่ยนมาใช้ราชาศัพท์)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
|ค.ศ. 839 ถึง 858
|[[สมเด็จพระเจ้าเอเธล์วูลฟ์ กษัตริย์แห่งเวสเซ็กซ์|เอเธลวูล์ฟ]]
|พระราชโอรสของเอ็กเบิร์ต
|-
5,484

การแก้ไข