ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไทใหญ่"

ย้อนกลับไปรุ่นเดิม
(ย้อนกลับไปรุ่นเดิม)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
{{ความหมายอื่น|||ไทใหญ่ (แก้ความกำกวม)|ไทยใหญ่ไทใหญ่}}
{{ความหมายอื่น|บทความเกี่ยวกับชาติพันธุ์|เขตการปกครอง|รัฐฉาน|ฉาน}}
{{Infobox Ethnic group
2,734

การแก้ไข