ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมชาย อาสนจินดา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[แม่เบี้ย]] (2532) รับบท ลุงทิม
* [[บุญชู 5 เนื้อหอม]] (2533) รับบท มหาแจ่ม
* [[3 กบาล]] (2533)
* [[เล่นกับไฟ]] (2533)
* [[บุญชู 7 รักเธอคนเดียวตลอดกาลใครอย่าแตะ]] (2536) รับบท มหาแจ่ม
ผู้ใช้นิรนาม