ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมัยโฮโลซีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แก้ไขลิงค์)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ชื่อโฮโลซีน มาจากรากศัพท์[[ภาษากรีก]] ὅλος (''holos'' แปลว่า ทั้งหมด) และ καινός (''kainos'' แปลว่า ใหม่) ซึ่งแปลว่า "ใหม่ทั้งหมด" ได้รับการบัญญัติโดย[[สภาธรณีวิทยาสากล]] ในปี พ.ศ. 2428 <ref>[http://paleobiology.si.edu/geotime/main/htmlversion/holocene1.html Holocene: Overview]</ref>
 
การดำรงอยู่ของมนุษยชาติ สังคมเมืองทั้งหมด อยู่ในสมัยโฮโลซีน ซึ่งมีสภาพ[[ภูมิอากาศไทย|ภูมิอากาศ]]ค่อนข้างคงที่ นักธรณีวิทยาในปัจจุบันเริ่มบัญญัติศัพท์ว่า [[แอนโทรโปซีน]] ซึ่งหมายถึงสมัยที่การกระทำของมนุษย์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่า โดยเริ่มนับตั้งแต่[[การปฏิวัติอุตสาหกรรม]] ในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 18 มาจนถึงปัจจุบัน
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม