ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สารเคมี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Translate from Eng ---> Thai (Chemical substance))
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''สารเคมี''' ({{lang-en|chemical substance}}) เป็นสสาร[[วัสดุ]] ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือได้จากกระบวนการ[[เคมี]] อาทิ
* '''[[สารประกอบเคมี]]''' (chemical compound) คือสสารที่ประกอบด้วย [[ธาตุเคมี]]ตั้งแต่สองตัวขึ้นไปมาผสมกันทางเคมีในอัตราส่วนที่แน่นอน
* '''[[ธาตุเคมี]]'''เป็นสสารที่ไม่สามารถแบ่งให้เป็นสารเคมีที่มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากสารเคมีเดิมได้อีก เพราะอนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุเราเรียกว่า '''[[อะตอม]]'''ซึ่งประกอบด้วย [[อิเล็กตรอน]] โคจรรอบจุดศูนย์กลางที่เรียกว่า [[นิวเคลียสอะตอม|นิวเคลียสนิวเคลีย]] ที่ประกอบ [[โปรตอน]] และ [[นิวตรอน]]
* '''[[โมเลกุล]]''' เป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของสารประกอบที่ยังมีคุณสมบัติของสารประกอบเดิมนั้นอยู่
* '''[[ไอออน]]''' เป็น [[อะตอม]] หรือ กลุ่มของอะตอมที่สูญเสียประจุไฟฟ้าเรียกว่า '''แคตไอออน''' หรือเพิ่มเรียก'''แอนไอออน''' [[อิเล็กตรอน]]
ผู้ใช้นิรนาม