ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตัดศีรษะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
คำว่า การตัดหัว หมายถึงการกระทำด้วยการตัดหัวบุคคลโดยเจตนา ไม่ว่าจะเป็นการฆาตกรรมหรือ[[โทษประหารชีวิต|การประหารชีวิต]] ซึ่งอาจทำได้ด้วยขวาน ดาบ มีด หรือวิธีจักรกล เช่น [[กิโยตีน]] ผู้ประหารชีวิตที่ทำหน้าที่ประหารชีวิตโดยการตัดหัวได้ถูกเรียกว่า [[เพชฌฆาต]] การตัดหัวแบบอุบัติเหตุอาจเป็นผลมาจากแรงระเบิด รถยนต์ หรืออุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม การดำเนินประหารชีวิตที่ไม่เหมาะสมโดย[[การแขวนคอ]]หรือการได้รับบาดเจ็บอื่นๆอย่างรุนแรง การฆ่าตัวตายด้วยการตัวหัวนั้นหายาก แต่ยังไม่ทราบแน่ชัด กฏหมายของประเทศ[[ประเทศซาอุดีอาระเบีย|ซาอุดีอาระเบีย]] [[ประเทศเยเมน|เยเมน]] และ[[ประเทศกาตาร์|กาตาร์]]ได้อนุญาตให้มีการประหารชีวิตด้วยตัดหัวได้ แต่ในทางปฏิบัติ, ซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศเดียวที่ยังคงมีการประหารชีวิตด้วยการตัดหัวต่อผู้กระทำความผิดเรื่อยมาเพื่อเป็นการลงโทษสำหรับการก่ออาชญากรรม
 
น้อยครั้ง, การตัดหัวยังหมายถึงการถอดหัวออกจากร่างกายเมื่อครั้งที่ตายไปแล้ว นี้อาจจะเป็นการกระทำเพื่อนำหัวไปเป็นรางวัล เพื่อเป็นการประจานต่อสาธารณะ เพื่อทำให้การตายนั้นยากที่จะชันสูตรได้ เพื่อมีไว้สำหรับการแช่แข็ง(cryonics) หรืออื่นๆ, เหตุผลนั้นลึกลับซ้อนซับซ้อนมาก
 
 
5,783

การแก้ไข