เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

* 2561 ''[[เพชรร้อยรัก]]'' ช่อง 7 (รับเชิญ)
* 2561 ''[[สายโลหิต]]'' ช่อง 7
* 256..2562 ''[[วิมานมนตรา]]'' ช่อง 7
 
=== งานการเมือง ===
ผู้ใช้นิรนาม