ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ห้องสมุด"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
# ''' เพื่อนันทนาการ''' - หรือพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตมนุษย์ที่ต้องการพักผ่อนสมอง ผ่อนคลายความตึงเครียด เกิดความเพลิดเพลินใจ สบายใจ วัสดุห้องสมุดที่มีเนื้อหาสาระ ทั้งสารคดีและบันเทิงคดี สามารถก่อให้เกิดนันทนาการได้
 
== ระบบรหัสที่ใช้จัดเก็บหนังสือหนอย ==
1.เอากันในห้อง
# [[ระบบการจัดหมวดหมู่หนังสือของหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน|ระบบห้องสมุดรัฐสภาสหรัฐ]]
<br />
# [[ระบบทศนิยมดิวอี้]]
 
# [[ระบบทศนิยมดิวอี้]]
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม