ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร"

ลบข้อมูลผู้อำนวยการในส่วนของประวัติโงเรียนออก เนื่องจากเกรงว่าจะยาวในอนาคต ,แก้ไขจำนวนนักเรียนของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ,เพิ่มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง เพื่อประกอบคำอธิบาย
(ลบข้อมูลผู้อำนวยการในส่วนของประวัติโงเรียนออก เนื่องจากเกรงว่าจะยาวในอนาคต ,แก้ไขจำนวนนักเรียนของโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2561 ,เพิ่มตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง เพื่อประกอบคำอธิบาย)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{กล่องข้อมูล โรงเรียน
| image = [[ไฟล์:พระเกี้ยวเตรียมอุดมศึกษา.png|150px]]
|coordinates =
| name = โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
| en_name = TRIAM UDOM SUKSA PATTANAKARN KHELANGNAKORN SCHOOL
| en_name = Triamudomsuksapattakarn khelangnakorn school
| address = [[เลขที่ 249]] [[หมู่ 12]] [[ตำบลบ่อแฮ้ว]] [[อำเภอเมืองลำปาง]] [[จังหวัดลำปาง]] [[52100]]
| abbr = ต.อ.พ.ข.น. / TUP-KLN
| code = 1052500516
| establish_date = {{เทาเล็ก|โรงเรียนเขลางค์นคร}}<br>{{วันเกิดและอายุ|2517|5|2}}
| establish_date = [[2 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2517]] (เก่า)
{{เทาเล็ก|โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร}}<br>{{วันเกิด-อายุ|2557|7|29}} (ใหม่)
| founder = [[กระทรวงศึกษาธิการ]]
| type = [[โรงเรียนรัฐบาล]]
| group = [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน|สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ]]
| class_range = มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
| students = 1,150133 คน {{เทาเล็ก| (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 25602561)}}<ref> http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view_student.php?School_ID=1052500516&Area_CODE=101735 จำนวนนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร</ref>
| head_name =ผู้อำนวยการโรงเรียน
| head = นายบุญทวี วิทยาคุณ
}}
 
'''โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร''' เดิมชื่อ '''[[โรงเรียนเขลางค์นคร''']] ตั้งอยู่ ณ [[เลขที่ 249]] [[หมู่ 12]] [[ตำบลบ่อแฮ้ว]] [[อำเภอเมืองลำปาง]] [[จังหวัดลำปาง]] เป็น[[มัธยมศึกษาขนาดกลาง]] แบบ[[โรงเรียนสหศึกษา|สหศึกษา]] เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย ถือกำเนิดจากความต้องการการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาสายสามัญในเขตเมืองลำปาง
 
โรงเรียนเขลางค์นคร ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนเขลางค์นคร เป็น “โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร” และได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ “พระเกี้ยว” เป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 และเป็นโรงเรียนในเครือ "'''อัษฎเตรียมพัฒน์'''"เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ในลำดับที่ ๑๔14 <ref>[http://www1.obec.go.th/news/54364 พิธีอัญเชิญพระเกี้ยว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. เขต ๓๕]</ref>
 
== ประวัติโรงเรียน ==
===ยุคเขลางค์นคร ===
[[ไฟล์:ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง.png|left|thumb|ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง]]
*ในปีพุทธศักราช 2514 – 2516 ชาวลำปางและนักเรียนตื่นตัวทางการศึกษาอย่างมากมีการขอให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็น[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ]] รองรับนักเรียนและเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพระดับจังหวัดอีกโรงเรียนหนึ่ง เพิ่มจากที่มีอยู่คือ [[โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย]]และ[[โรงเรียนลำปางกัลยาณี]] ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญขนาดใหญ่ประจำ[[จังหวัดลำปาง]] ทั้งสองโรงเรียนเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไม่สามารถรับนักเรียนในจังหวัดลำปางเข้าเรียนได้หมดตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง ต้องเดินทางไปหาที่เรียนในต่างอำเภอและต่างจังหวัดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองยิ่งนักความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเกิดขึ้น
*[[จังหวัดลำปาง]]จึงได้นำเสนอความคิดนี้ไปยัง[[กระทรวงศึกษาธิการ]] และทางจังหวัดลำปางก็ได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง จัดเตรียมหาที่ดินที่จะใช้เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน ในที่สุดก็ได้ ณ [[หมู่บ้านน้ำโท้ง]] [[ตำบลบ่อแฮ้ว]] [[อำเภอเมืองลำปาง|อำเภอเมือง]] [[จังหวัดลำปาง]] ซึ่งเป็นป่าเตรียมสงวนของ[[กรมป่าไม้]] จำนวน 522 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา ห่างจากศาลากลางจังหวัด 9 กิโลเมตร
*วันที่ 7 ตุลาคม 2519 ได้แบ่งที่ดินเพื่อ สร้างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ คงเหลือเป็นพื้นที่ของโรงเรียน จำนวน 278 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา
**แต่ในระหว่างการดำเนินการอยู่นั้น นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนมากยังไม่มีที่เรียน ผู้ปกครองเดือดร้อนและนักเรียนก็ได้ร้องขอให้มีการรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มเติมอีก ดังนั้นจังหวัดลำปางโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จึงมีความเห็นพ้องต้องกันให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่นี้ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่รับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขลางค์นคร” จึงทำให้โรงเรียนไม่ได้เป็น[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]]ตามที่ดำริไว้ ซึ่งในการเปิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะต้องเปิดรับเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
**ด้วยความเมตตาของ [[หลวงพ่อเกษม เขมโก]] ได้ฉันทานุมัติการสร้างเหรียญของท่านให้ประชาชนได้เช่าบูชา โดยเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่า“เหรียญหลวงพ่อเกษม” รุ่นเตรียมอุดมศึกษา เพื่อหาเงินเตรียมก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งจากการเช่าบูชาเหรียญได้เงินทั้งสิ้น 1,074,500.90 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเก้าสิบสตางค์) เงินจำนวนนี้กันไว้สร้างอาคารเรียนหลังแรก ชื่อ “พ.เกษมอุปถัมภ์” เป็นเงิน 820,000 บาท เงินส่วนที่เหลือใช้เป็นค่าปรับพื้นที่ และสมทบทุนสร้างศาลาประดิษฐาน พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ ในบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (ศาลากลางหลังเก่าในปัจจุบัน)
*วันที่ 14 มีนาคม 2517 [[กระทรวงศึกษาธิการ]]ก็ได้ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมวางแผนกับคณะกรรมการ ของจังหวัดลำปาง และได้ข้อสรุปเสนอกระทรวงศึกษาธิการขอให้เปิดโรงเรียน
แห่งใหม่นี้ ให้ทันเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2517
*วันที่ 2 พฤษภาคม 2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนแห่งใหม่นี้ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขลางค์นคร” เปิดรับนักเรียนทั้งชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
*ในปีการศึกษา 2517 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ อาจารย์ใหญ่[[โรงเรียนพะเยาวิทยาคม]] จังหวัดเชียงราย ( ปัจจุบันเป็นจังหวัดพะเยา ) มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และวันที่ 1 เมษายน ได้แต่งตั้งให้ นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขลางค์นคร
*เมื่อนางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ มาดำรงตำแหน่งแล้ว ได้ทำการบุกเบิกพื้นที่ตัดถนนเข้าสู่โรงเรียน
โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการ รพช.ภาคเหนือ ลำปาง , กองพันทหารราบที่ 2 กรมผสมที่ 7 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง , สถานีอากาศอเมริกัน อำเภอเกาะคา และชาวบ้านหมู่บ้านน้ำโท้ง ตำบลบ่อแฮ้ว
*โรงเรียนเขลางค์นคร ได้เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2517 โดยฝากเรียนที่[[โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย]]และในวันที่ 30 พฤษภาคม 2518 โรงเรียนเขลางค์นครก็สามารถย้ายจาก[[โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย]] มาอยู่ในที่บุกเบิก และเปิดเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2518
=== ยุคเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ===
 
[[ไฟล์:ผอ.สมพงษ์ TUPR.jpg|thumb|นายสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาและคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]]
*ในปีพุทธศักราช  2514 – 2516  ชาวลำปางและนักเรียนตื่นตัวทางการศึกษาอย่างมากมีการขอให้ทางราชการจัดตั้งโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็น
*ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเขลางค์นคร ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้มีโรงเรียนในเครือเพิ่มจาก 13 โรงเรียนเป็น 14 โรงเรียน โดยได้รับการแนะนำจาก ผู้อำนวยการ[[สมพงษ์ พลสูงเนิน]] อดีตผู้อำนวยการ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา]] ,นายกสมาคมผู้ปกครองและครู [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา]] และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนเขลางค์นคร มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลางคมนาคม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ รองรับนักเรียนและเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพระดับจังหวัดอีกโรงเรียนหนึ่ง เพิ่มจากที่มีอยู่คือโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยและโรงเรียนลำปางกัลยาณีซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมสายสามัญขนาดใหญ่ประจำจังหวัดลำปาง ทั้งสองโรงเรียนเปิดสอนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไม่สามารถรับนักเรียนในจังหวัดลำปางเข้าเรียนได้หมดตามความต้องการของนักเรียนและผู้ปกครอง  ต้องเดินทางไปหาที่เรียนในต่างอำเภอและต่างจังหวัดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ปกครองยิ่งนักความประสงค์อย่างแรงกล้าที่จะจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลายจึงเกิดขึ้น
**เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและด้านต่างๆ [[นายภูริต คันธชุมภู]] ผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร และตัวแทนคณะครู จึงเข้าร่วมประชุมโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา]] ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและคุณธรรม โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีการบริหารจัดการเหมือนกันทุกโรงเรียนตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ รวมทั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
*จังหวัดลำปางจึงได้นำเสนอความคิดนี้ไปยังกระทรวงศึกษาธิการ และทางจังหวัดลำปางก็ได้แต่งตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง จัดเตรียมหาที่ดินที่จะใช้เป็นที่ก่อตั้งโรงเรียน ในที่สุดก็ได้ ณ หมู่บ้านน้ำโท้ง  ตำบลบ่อแฮ้ว  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  ซึ่งเป็นป่าเตรียมสงวนของกรมป่าไม้  จำนวน   522 ไร่  3  งาน  93 ตารางวา  ห่างจากศาลากลางจังหวัด 9  กิโลเมตร 
**ดังนั้น [[นายภูริต คันธชุมภู]] ผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร ,[[นายสมพร วะเท]] นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเขลางค์นคร ,[[นายมนัส อินตานนท์]] นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเขลางค์นคร ได้พิจารณาและเห็นความเหมาะสม จึงได้นำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจาก การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเขลางค์นคร ,สมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเขลางค์นคร ,สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเขลางค์นคร ,ผู้ปกครอง ,คณะครู ,นักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
*วันที่  7  ตุลาคม  2519  ได้แบ่งที่ดินเพื่อ สร้างศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ  คงเหลือเป็นพื้นที่ของโรงเรียน จำนวน  278  ไร่  1 งาน  96  ตารางวา
*10 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เห็นชอบให้ โรงเรียนเขลางค์นคร เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ “ [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร]] ” ใช้อักษรย่อประจำโรงเรียนว่า " [[ต.อ.พ.ข.น]] "
*แต่ในระหว่างการดำเนินการอยู่นั้น  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวนมากยังไม่มีที่เรียน 
*29 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกาศให้ โรงเรียนเขลางค์นคร เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร<ref> http://www.tup-kln.ac.th/page/history.html ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร</ref><ref> http://jeeranai1156.blogspot.com/ ประวัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร</ref>
ผู้ปกครองเดือดร้อนและนักเรียนก็ได้ร้องขอให้มีการรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพิ่มเติมอีก
 
ดังนั้นจังหวัดลำปางโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  จึงมีความเห็นพ้องต้องกัน
== ทำเนียบผู้อำนวยการ ==
ให้เปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่นี้  เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่รับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
 
ตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขลางค์นคร” จึงทำให้โรงเรียนไม่ได้เป็นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาตามที่ดำริไว้  ซึ่งในการเปิดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจะต้องเปิดรับเฉพาะชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น
{| class="wikitable" width=100%
*ด้วยความเมตตาของ หลวงพ่อเกษม  เขมโก  ได้ฉันทานุมัติการสร้างเหรียญของท่านให้ประชาชนได้เช่าบูชา โดยเรียกเหรียญรุ่นนี้ว่า“เหรียญหลวงพ่อเกษม” รุ่นเตรียมอุดมศึกษา เพื่อหาเงินเตรียมก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งจากการเช่าบูชาเหรียญได้เงินทั้งสิ้น 1,074,500.90  บาท  (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทเก้าสิบสตางค์)  เงินจำนวนนี้กันไว้สร้างอาคารเรียนหลังแรก ชื่อ “พ.เกษมอุปถัมภ์” เป็นเงิน 820,000 บาท  เงินส่วนที่เหลือใช้เป็นค่าปรับพื้นที่  และสมทบทุนสร้างศาลาประดิษฐาน  พระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ  ในบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง (ศาลากลางหลังเก่าในปัจจุบัน)   
|-
*วันที่ 14 มีนาคม 2517  กระทรวงศึกษาธิการก็ได้ส่งตัวแทนมาร่วมประชุมวางแผน
! colspan = "4" style = "background: #DE3163; " | รายนามผู้บริหารโรงเรียนเขลางค์นคร
กับคณะกรรมการ ของจังหวัดลำปาง และได้ข้อสรุปเสนอกระทรวงศึกษาธิการขอให้เปิดโรงเรียน
|-
แห่งใหม่นี้  ให้ทันเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกในปีการศึกษา 2517
! style = "background: #F19CBB; " | ลำดับ
*วันที่ 2 พฤษภาคม 2517 กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งโรงเรียนแห่งใหม่นี้ โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขลางค์นคร”  เปิดรับนักเรียนทั้ง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย
! style = "background: #F19CBB; " | รายนามผู้อำนวยการ
*ในปีการศึกษา 2517  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นางบุญรัตน์  โรจนศักดิ์  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนพะเยาวิทยาคม  จังหวัดเชียงราย   (  ปัจจุบันเป็นจังหวัดพะเยา )  มารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และวันที่ 1 เมษายน ได้แต่งตั้งให้ นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขลางค์นคร 
! style = "background: #F19CBB; " | วาระการดำรงตำแหน่ง
*เมื่อนางบุญรัตน์  โรจนศักดิ์   มาดำรงตำแหน่งแล้ว ได้ทำการบุกเบิกพื้นที่ตัดถนนเข้าสู่โรงเรียน
|-
โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์ปฏิบัติการ  รพช.ภาคเหนือ ลำปาง , กองพันทหารราบที่ 2  กรมผสมที่ 7 ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง  , สถานีอากาศอเมริกัน  อำเภอเกาะคา และชาวบ้านหมู่บ้านน้ำโท้ง  ตำบลบ่อแฮ้ว
| valign = "top" style="background: ; "|1.
*โรงเรียนเขลางค์นคร  ได้เริ่มเปิดสอนในปีการศึกษา 2517 โดยฝากเรียนที่โรงเรียนบุญวาทย์ฯ
| valign = "top" style="background: ; "|นายเจือ หมายเจริญ
และในวันที่  30  พฤษภาคม 2518  โรงเรียนเขลางค์นครก็สามารถย้ายจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   มาอยู่ในที่บุกเบิก และเปิดเรียน ในวันที่ 1  มิถุนายน  2518    
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2517 (รักษาการ)
*ในปีการศึกษา 2525  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง  นางสาวสายสมร  เจริญจันทร์แดง  ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา  จังหวัดตาก  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
|-
*ปีการศึกษา 2534  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายสุรชาติ  ช่วงฉ่ำ  ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร  จังหวัดลำพูน  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
| valign = "top" style="background: ; "|2.
*ปีการศึกษา 2535  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายวีรยุทธ  จงสถาพรพงศ์  ผอ.สศจ. ลำปาง       มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
| valign = "top" style="background: ; "|นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์
*ปีการศึกษา 2536  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ     ผอ.สศจ. แม่ฮ่องสอน  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
| valign = "top" style="background:; "|พ.ศ. 2518 - พ.ศ. 2524
*ปีการศึกษา 2540  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายอาณัติ  เถียรประภากุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
|-
*ปีการศึกษา 2542  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง นายอาณัติ  เถียรประภากุล 
| valign = "top" style="background: ; "|3.
ไปดำรงตำแหน่ง ผอ.สศจ. ลำปาง  และได้แต่งตั้งนางจุรีย์  สร้อยเพชร  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
| valign = "top" style="background: ; "|นางสาวสายสมร เจริญจันทร์แดง
*ปีการศึกษา 2547  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต1 ได้แต่งตั้งนางเบญจวรรณ  ไกรวุฒินันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา  จังหวัดตาก    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2524 - พ.ศ. 2534
*ปีการศึกษา 2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 ได้แต่งตั้ง  นายบุญเรือง  ถาคำฟู  ผู้อำนวยการโรงเรียน     กิ่วลมวิทยา   มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
|-
*ปีการศึกษา 2553 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้แต่งตั้งนายทวีเดช สัตย์ต่อชาติ   ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
| valign = "top" style="background: ; "|4.
*ปีการศึกษา 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้แต่งตั้ง  นายเกตุ  เปี้ยอุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จ    วนชยางค์กูล    มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
| valign = "top" style="background: ; "|นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ
*ปีการศึกษา 2556  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้แต่งตั้ง  นายภูริต  คันธชุมภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเหนือวิทยา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535
|-
| valign = "top" style="background: ; "|5.
| valign = "top" style="background: ; "|นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2536
|-
| valign = "top" style="background: ; "|6.
| valign = "top" style="background: ; "|นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2540
|-
| valign = "top" style="background: ; "|7.
| valign = "top" style="background: ; "|นายอาณัติ เถียรประภากุล
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2542
|-
| valign = "top" style="background: ; "|8.
| valign = "top" style="background: ; "|นางจุรีย์ สร้อยเพ็ชร
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2547
|-
| valign = "top" style="background: ; "|9.
| valign = "top" style="background: ; "|นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2549
|-
| valign = "top" style="background: ; "|10.
| valign = "top" style="background: ; "|นายบุญเรือง ถาคำฟู
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553
|-
| valign = "top" style="background: ; "|11.
| valign = "top" style="background: ; "|นายทวีเดช สัตย์ต่อชาติ
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2554
|-
| valign = "top" style="background: ; "|12.
| valign = "top" style="background: ; "|นายเกตุ เปี้ยอุตร
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556
|-
| valign = "top" style="background: ; "|13.
| valign = "top" style="background: ; "|นายภูริต คันธชุมภู
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2557
|-
 
! colspan = "5" style = "background: #DE3163;" |<span style="">'''รายนามผู้บริหารโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์'''</span>
|-
! style = "background: #F19CBB; " | ลำดับ
! style = "background: #F19CBB; " | รายนามผู้อำนวยการ
! style = "background: #F19CBB; " | วาระการดำรงตำแหน่ง
|-
| valign = "top" style="background: ; "|1.
| valign = "top" style="background: ; "|นายภูริต คันธชุมภู
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561
|-
| valign = "top" style="background: ; "|2.
| valign = "top" style="background: ; "|นายบุญทวี วิทยาคุณ
| valign = "top" style="background: ; "|พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน
|}
 
=== '''การเปลี่ยนผ่านจากเขลางค์นคร สู่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร''' ===
 
[[ไฟล์:ผอ.สมพงษ์ TUPR.jpg|thumb|นายสมพงษ์ พลสูงเนิน อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาและคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]]  
*ในปีการศึกษา 2557  โรงเรียนเขลางค์นคร ได้รับการประสานงานให้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อให้มีโรงเรียนในเครือเพิ่มจาก  13 โรงเรียนเป็น  14 โรงเรียน โดยได้รับการแนะนำจาก  ผู้อำนวยการ[[สมพงษ์ พลสูงเนิน]] อดีตผู้อำนวยการ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา]] ,นายกสมาคมผู้ปกครองและครู [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา]] และเป็นคณะกรรมการพิจารณาการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้เลือกโรงเรียนจากทุกภาคของประเทศไทยแล้ว เห็นว่า โรงเรียนเขลางค์นคร มีความเหมาะสมที่สุด ทั้งทางด้านภูมิประเทศและเป็นศูนย์กลางคมนาคม
**เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาและด้านต่างๆ [[นายภูริต คันธชุมภู]]  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร และตัวแทนคณะครู  จึงเข้าร่วมประชุมโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ที่[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา]] ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการโรงเรียน ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทางด้านวิชาการและคุณธรรม  โรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ มีการบริหารจัดการเหมือนกันทุกโรงเรียนตาม  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  กลยุทธ์ รวมทั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
**ดังนั้น [[นายภูริต คันธชุมภู]]  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร ,[[นายสมพร  วะเท]]  นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเขลางค์นคร ,[[นายมนัส  อินตานนท์]]  นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเขลางค์นคร ได้พิจารณาและเห็นความเหมาะสม จึงได้นำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและได้รับความเห็นชอบจาก การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนเขลางค์นคร ,สมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนเขลางค์นคร ,สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเขลางค์นคร ,ผู้ปกครอง ,คณะครู ,นักเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน  ในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 
*10  กรกฎาคม  2557   '''คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ''' เห็นชอบให้ '''โรงเรียนเขลางค์นคร''' เข้าร่วมเป็นโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ และยินยอมให้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ '''โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร '''
*29  กรกฎาคม  2557   คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประกาศให้ โรงเรียนเขลางค์นคร เปลี่ยนชื่อเป็น '''“โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร “ '''
*ปีการศึกษา 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ได้แต่งตั้ง นายบุญทวี วิทยาคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้ห่มวิทยา มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
 
== อาคาร / สถานที่สำคัญในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ==
 
* '''''ศาลาจริยธรรม''''' ประดิษฐานพระพุทธเขลางค์และรูปหล่อเหมือนองค์[[หลวงพ่อเกษม เขมโก]] เป็นอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบพีธีทางศาสนาธีทางศาสนา เมื่อมีกิจกรรมต่างๆต่าง ๆ ของทางโรงเรียน
* '''''อาคาร 1 - พ.เกษมอุปถัมถ์''''' เป็นอาคารหมวดวิชาคณิตศาสตร์ มีทั้งหมด 11 ห้อง ประกอบด้วย
** ห้องธนาคารโรงเรียน
* '''''อาคาร 6 - เสริมสรรพวิทย์''''' เป็นอาคารอำนวยการ
** '''ชั้น 1''' ประกอบด้วย
*** ห้องคอมพิวเตอร์ (ICT2)
*** ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ
*** ห้องกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
*** ห้องกลุ่มบริหารงานทั่วไป
*** ห้องประชาสัมพันธ์
*** ห้องประชุมเขลางค์นคร
*** ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล
*** ห้องแนะแนว
** '''ชั้น 2''' ประกอบด้วย
*** ห้องผู้อำนวยการ
*** ห้องสมุด
*** ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง
*** ห้องพักครูงานคอมพิวเตอร์
*** ห้องคอมพิวเตอร์ (ICT1)
*** ห้องประชุมทานตะวัน
* '''''อาคาร 7''''' เป็นอาคารแบบพิเศษ 4 ชั้น ใช้ในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และภาษาต่างประเทศ มีทั้งหมด 18 ห้อง แบ่งเป็นชั้นละ 6 ห้อง
** '''ชั้น 1''' เป็นใต้ถุนของอาคารเรียนหลังนี้ เพื่อใช้ในการรับมือกับแผ่นดินไหว
** '''ชั้น 2''' ประกอบด้วย
*** ห้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 6 ห้อง
*** ห้องน้ำ 2 ฝั่ง โดยฝั่งซ้าย (ข้างห้อง 721) เป็นห้องน้ำหญิง และฝั่งขวา (ข้างห้อง 726) เป็นห้องน้ำชาย
** '''ชั้น 3''' ประกอบด้วย
*** ห้องพักครูหมวดวิชาภาษาต่างประเทศ 1 ห้อง
*** ห้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศ 2 ห้อง
*** ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 2 ห้อง
*** ห้องพักครูคณิตศาสตร์ 1 ห้อง
** '''ชั้น 4''' ประกอบด้วย
*** ห้องเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 6 ห้อง
* '''''หอประชุมพัฒนวิท''''' หรือ '''''ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง''''' เป็นหอประชุมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน
* '''''หอประชุมอเนกประสงค์''''' เป็นอาคารหอประชุมหลังเก่า
** อาคารฝึกงาน 2 เป็นอาคารเรียนหมวดวิชาสุขศึกษา (ปัจจุบัน ย้ายไปใช้อาคาร 1 แทน)
** อาคารฝึกงาน 3 เป็นอาคารเรียนหมวดงานช่างอุตสาหกรรม
 
== ทำเนียบผู้บริหาร ==
 
{| class="toccolours" width=100%
|-
| colspan = "3" style="background: #0000ff " align="center" |<span style="color:White">'''ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเขลางค์นคร'''</span>
|-
! style="background: #ff0000; color:black;"| รายชื่อ
! style="background: #ff0000; color:black;"| ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
|-
| valign = "top" |1. นายเจือ หมายเจริญ
| valign = "top" |[[พ.ศ. 2517]]
|-
| valign = "left" style="background: #ff0000" |2. นางบุญรัตน์ โรจนศักดิ์
| valign = "top" style="background: #ff0000" |[[พ.ศ. 2518]]-[[พ.ศ. 2524]]
|-
| valign = "top" |3. น.ส.สายสมร เจริญจันทร์แดง
| valign = "top" |[[พ.ศ. 2524]]-[[พ.ศ. 2534]]
|-
| valign = "left" style="background: #ff0000" |4. นายสุรชาติ ช่วงฉ่ำ
| valign = "top" style="background: #ff0000" |[[พ.ศ. 2534]]-[[พ.ศ. 2535]]
|-
| valign = "top" |5. นายวีรยุทธ จงสถาพรพงศ์
| valign = "top" |[[พ.ศ. 2535]]-[[พ.ศ. 2536]]
|-
| valign = "left" style="background: #ff0000" |6. นายประดิษฐ์ จันทร์แสนตอ
| valign = "top" style="background: #ff0000" |[[พ.ศ. 2536]]-[[พ.ศ. 2540]]
|-
| valign = "top" |7. นายอาณัติ เถียรประภากุล
| valign = "top" |[[พ.ศ. 2540]]-[[พ.ศ. 2542]]
|-
| valign = "left" style="background: #ff0000" |8. นางจุรีย์ สร้อยเพ็ชร
| valign = "top" style="background: #ff0000" |[[พ.ศ. 2542]]-[[พ.ศ. 2547]]
|-
| valign = "top" |9. นางเบญจวรรณ ไกรวุฒินันท์
| valign = "top" |[[พ.ศ. 2547]]-[[พ.ศ. 2549]]
|-
| valign = "left" style="background: #ff0000" |10. นายบุญเรือง ถาคำฟู
| valign = "top" style="background: #ff0000" |[[พ.ศ. 2549]]-[[พ.ศ. 2553]]
|-
| valign = "top" |11. นายทวีเดช สัตย์ต่อชาติ
| valign = "top" |[[พ.ศ. 2554]]-[[พ.ศ. 2554]]
|-
| valign = "left" style="background: #ff0000" |12. นายเกตุ เปี้ยอุตร
| valign = "top" style="background: #ff0000" |[[พ.ศ. 2554]]-[[พ.ศ. 2556]]
|-
| valign = "top" |13. นายภูริต คันธชุมภู
| valign = "top" |[[พ.ศ. 2556]]-[[พ.ศ. 2557]]
|}
 
{| class="toccolours" width=100%
|-
| colspan = "3" style="background: #DE3163 " align="center" |<span style="color:White">'''ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร'''</span>
|-
! style="background: #F19CBB; color:black;"| รายชื่อ
! style="background: #F19CBB; color:black;"| ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่ง
|-
| valign = "top" |1. นายภูริต คันธชุมภู
| valign = "top" |[[พ.ศ. 2557]]-พ.ศ. 2561
|-
| valign = "left" style="background: #F19CBB" |2. นายบุญทวี วิทยาคุณ
| valign = "top" style="background: #F19CBB" |พ.ศ. 2561-ปัจจุบัน
|}
 
== การเรียนการสอน ==
 
เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวนนักเรียน 1,150133 คน {{เทาเล็ก| (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560)}}
 
=== ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ===
** ห้องเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน 1 ห้อง
 
== ความร่วมมือกับโรงเรียนในเครือ "'''อัษฎเตรียมพัฒน์'''"เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ==
 
'''โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร''' ได้จัดส่งบุคลากรครูและนักเรียน เข้าร่วมและสนับสนุน กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในเครือ "'''อัษฎเตรียมพัฒน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ '''" ดังนี้
*โครงการปันน้ำใจสานสายใยเครือเตรียมพัฒน์
**ได้รับความช่วยเหลือในการติว O-NET ให้แก่นักเรียน โดยคณะครูจากโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
*โครงการอบรมและพัฒนาหลักสูตรในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ตามโครงการ "เตรียมพัฒน์รักองค์กร"
*นิทรรศการ OCOP และ OSOP
**ณ. [[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]] [[กรุงเทพมหานคร]]
*โครงการสัมมนาครูเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
**จัดส่งบุคลากรครูเข้าร่วมประชุม อบรม สัมนา กับคณะครูของโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางในจัดการเรียนการสอน
*โครงการค่ายผู้นำนักเรียนโรงเรียนในเครือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
**จัดส่งผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียน เข้าร่วมประชุมและอบรม กับผู้นำนักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนของโรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์
*โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
**จัดส่งนักเรียนที่มีผลการเรียนดีของโรงเรียนให้มีโอกาศไปศึกษาที่โรงเรียนในเครืออัษฎเตรียมพัฒน์เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
== ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง ==
* [[อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์]] [[มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์]] ปี 2558 นางแบบ และนักแสดง
*[[อนิพรรณ เฉลิมบูรณะวงศ์]] นางแบบและนักแสดง
 
== อ้างอิง ==
858

การแก้ไข