ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อริสรา กำธรเจริญ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
แก้ไขคำว่า "บริญญาบัณฑิต" เป็น "ปริญญาบัณฑิต"
(ผลงานที่เป็นโฆษณาทั้งหมดไม่เป็นสารานุกรม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(แก้ไขคำว่า "บริญญาบัณฑิต" เป็น "ปริญญาบัณฑิต")
 
== ประวัติ ==
อริสรา กำธรเจริญ หรือ ดร.อริสรา กำธรเจริญ เกิดเมื่อวันที่ [[13 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2518]] ในครอบครัว[[คนไทยเชื้อสายจีน]] ที่[[กรุงเทพมหานคร]] จบการศึกษาระดับมัธยมจาก [[โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์]] ระดับบริญญาบัณฑิตปริญญาบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์; พ.ศ. 2540) มหาบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน; พ.ศ. 2545) และดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาสื่อสารมวลชน; [[14 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2551]]) จาก[[คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
 
ปัจจุบัน ดร.อริสรา กำธรเจริญ เป็น[[อาจารย์]]ประจำสาขาวิชาบริหารการสื่อสาร [[คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ตั้งแต่วันที่ [[14 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2555]] จนถึงปัจจุบัน<ref>[http://jc.tu.ac.th/lecturers/arisara-profile.html ประวัติอาจารย์] จาก[http://jc.tu.ac.th หน้าเว็บคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]</ref> ดร.อริสรา สมรสกับปกรณ์ วิภาตะวัติ เมื่อวันที่ [[11 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2545]] มีลูกชาย 1 คน
3

การแก้ไข