ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสมาชิกเครือจักรภพแห่งประชาชาติ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
== อดีตสมาชิก ==
เลขที่เห็นข้างหลังคือระยะเวลาในการเป็นสมาชิกเครือจักรภพ
* {{IRL}} (ค.ศ. 1931-1949 ช่วงนั้นมีฐานะเป็น[[เสรีรัฐไอริช]])
* [[นิวฟันด์แลนด์]] (เข้าร่วมใน ค.ศ. 1931; เข้าเป็นรัฐหนึ่งของ {{CAN}} ใน ค.ศ. 1949)
* [[แทนกันยีกา]] (เข้าร่วมในปี 1961; ต่อมารวมกับแซนซิบาร์เป็น {{TZA}} ใน ค.ศ. 1964)
ผู้ใช้นิรนาม