ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ศิลปะไทย"

แก้รหัส
(แก้รหัส)
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
'''ศิลปะไทย''' สืบทอดยาวนานมาตั้งแต่อดีต บ่งบอกถึง[[วัฒนธรรม]]ที่เกิดขึ้น โดยมีพัฒนาการบนพื้นฐานของ[[ประเพณี]] [[ศาสนา]] และ[[สังคมไทย]] สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ดังนั้น จึงมีความผูกพันกับธรรมชาติ เป็นสิ่งหล่อหลอมให้เกิดความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่ออิทธิพลของศิลปะไทย
 
== ความเป็นมา ==
11,697

การแก้ไข