ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถานีโทรทัศน์ไอทีวี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ''ศูนย์กลางการ[[ประชาสัมพันธ์]] และช่วยเหลือประชาชน'' ผ่านรายงานข่าว และรายการต่างๆ เช่น [[ร่วมมือร่วมใจ]] [[หอกระจายข่าว]] เป็นต้น
* จัดตั้งทีมงานดูแลและส่งเสริมการออกอากาศละครทางสถานีฯในชื่อ ''ทีมงานละครไทย ไอทีวี''
* ''ถ่ายทอดสด การออก[[สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล|รางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล]]'' เป็นประจำทุกงวด จนถึงงวดวันที่ [[16 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2549]] จึงยุติลงตามมติ[[รัฐบาลชั่วคราว หลังรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2549|คณะรัฐมนตรี]] ในสมัยที่ [[สุรยุทธ์ จุลานนท์|พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์]] เป็น[[รายนามนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย|นายกรัฐมนตรี]] หลังจากนั้น ในปี [[พ.ศ. 2556]] กลับมาถ่ายทอดทาง[[สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย]] โดยเริ่มในงวดประจำวันที่ [[1 กุมภาพันธ์]] และปัจจุปัน ออกอากาศทาง[[สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก]] และทาง [[ไทยรัฐ ทีวี (ช่อง 32)]]
* ''ถ่ายทอดสด การประกวด[[นางสาวไทย]]'' โดยรับช่วงต่อจาก[[สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7]] ตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2543]]-[[พ.ศ. 2550]] ต่อมา ผู้จัดเปลี่ยนไปถ่ายทอดสดทาง[[สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์]] ตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2551]] จนถึงปัจจุบัน
* ร่วมถ่ายทอดสด การแข่งขัน[[ฟุตบอลโลก 2002|ฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย ปี 2002]] จากประเทศ[[ญี่ปุ่น]]และ[[เกาหลีใต้]] กับ[[สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์]] และ[[สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย]]