ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอพรานกระต่าย"

ย้อนการแก้ไขที่ 7965381 สร้างโดย 2001:44C8:4446:5716:1:2:B1CA:E6A3 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 7965381 สร้างโดย 2001:44C8:4446:5716:1:2:B1CA:E6A3 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
อำเภอพรานกระต่ายเป็นอำเภอที่อยู่ในระดับต่ำสุดจากระดับน้ำทะเลเมื่อเทียบกับอำเภออื่นในจังหวัดกำแพงเพชร คือมีความสูงต่ำกว่าระดับน้ำทะเล 43เมตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
* '''ทิศเหนือ''' ติดต่อกับ[[อำเภอเมืองตาก]] ([[จังหวัดตาก]]) และ[[อำเภอบ้านด่านลานหอย]] ([[จังหวัดสุโขทัย]])
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอคีรีมาศ]] (จังหวัดสุโขทัย) และ[[อำเภอลานกระบือ]]
6,377

การแก้ไข