เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
! [[กิโล]]<ref name="royin">[http://rirs3.royin.go.th/coinages/webcoinage.php ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน]</ref>
! [[เมกะ]]<ref name="royin" />
! [[จิกะ]]<ref name="royin" /><br />[[จิกะ|กิกะ]]<ref name="royin" />
! [[เทระ]]<ref name="royin" />
! [[เพนตะ]]
ผู้ใช้นิรนาม