ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศเอสโตเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image_map = EU-Estonia.svg
| national_motto = ไม่มี
| national_anthem = [[มู อิสซามา มู เอิน ยา เรอเออ|Mu isamaa, mu õnn ja rõõm]]<br /><center>{{small|"แผ่นดินของเรา ความสุข และ ความปรีดายินดีของเรา"}}<center>[[ไฟล์:US Navy band - National anthem of Estonia.ogg|alt=sound file of Estonian National anthem]]</center>
| official_languages = [[ภาษาเอสโตเนีย]]
| capital = [[ทาลลินน์]]
 
เอสโตเนียประกาศเอกราชครั้งแรกในปี[[พ.ศ. 2461]] ก่อนจะถูกยึดครองโดย[[สหภาพโซเวียต]] [[นาซีเยอรมนี]] และสหภาพโซเวียตอีกครั้งหลังจาก[[สงครามโลกครั้งที่สอง]] เอสโตเนียกลับมาเป็นรัฐเอกราชอีกครั้งหลังจาก[[การล่มสลายของสหภาพโซเวียต]] ต่อมาเอสโตเนียก็เข้าร่วม[[องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ]]และ[[สหภาพยุโรป]]
 
== ภูมิศาสตร์ ==
=== ภูมิประเทศ ===
{{บทความหลัก|การเมืองการปกครองของประเทศเอสโตเนีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== บริหาร ===
{{บทความหลัก|รัฐบาลเอสโตเนีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== นิติบัญญัติ ===
{{โครง-ส่วน}}
=== ตุลาการ ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== สิทธิมนุษยชน ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== สถานการณ์การเมือง ===
{{โครง-ส่วน}}
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
 
=== ต่างประเทศ ===
==== การเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป ====
 
==== การเข้าเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ ====
 
==== การพัฒนาสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน ====
 
==== การดำเนินนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ====
{{โครง-ส่วน}}
 
==== ความสัมพันธ์กับประเทศไทย ====
{{กล่องข้อมูล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ|เอสโตเนีย – ไทย|เอสโตเนีย|ไทย|map=Estonia Thailand Locator.png}}
* การเมือง
{{โครง-ส่วน}}
 
* การทูต
{{โครง-ส่วน}}
 
* การค้าและเศรษฐกิจ
{{โครง-ส่วน}}
 
* การศึกษาและวิชาการ
{{โครง-ส่วน}}
 
* การแลกเปลี่ยนการเยือน
===== ฝ่ายไทย =====
 
===== ฝ่ายลิทัวเนีย =====
 
=== กองทัพ ===
{{บทความหลัก|กองทัพเอสโตเนีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
== เศรษฐกิจและการค้า ==
{{บทความหลัก|เศรษฐกิจและการค้าของประเทศเอสโตเนีย}}
 
=== การท่องเที่ยว ===
{{บทความหลัก|การท่องเที่ยวในเอสโตเนีย}}
 
=== โครงสร้างพื้นฐาน ===
=== วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี ===
{{โครง-ส่วน}}
แม้ว่าจะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียต แต่ในระหว่างนั้นเอสโตเนียก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงไม่แปลกใจที่[[สไกป์]]ได้ก่อกำเนิดขึ้นที่นี่<ref>[http://www.basees2016.org/abstracts/Schumpeter%20-%20Chutinon.pdf Putthiwanit, C., An Analysis of Joseph Schumpeter's Life, Concept of Innovation, and Application for Estonia, British Association for Slavonic and East European Studies International Conference, Fitzwilliam College, University of Cambridge, UK, 2 – 4 April 2016]</ref>
 
=== คมนาคม และ โทรคมนาคม ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== การศึกษา ===
{{บทความหลัก|การศึกษาในลัตเวีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== สาธารณสุข ===
{{โครง-ส่วน}}
 
== ประชากรศาสตร์ ==
=== ประชากร ===
ลิทัวเนียมีประชากร 3,596,617 คน (กรกฎาคม 2548) เป็นชาวลิทัวเนียร้อยละ 83.5 ชาวรัสเซียร้อยละ 9 ชาวโปลร้อยละ 7 และชาวเบโลรัสเซียร้อยละ 1.5 ใช้ภาษาลิทัวเนียเป็นภาษาทางการ ประมาณร้อยละ 80 ของประชากรใช้ภาษารัสเซีย ประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมากที่สุด แต่สำหรับชาวรัสเซียในลิทัวเนียนับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์ทอดอกซ์
 
=== ภาษา ===
{{บทความหลัก|ภาษาในประเทศลิทัวเนีย}}
หลายคนที่มาประเทศกลุ่มบอลติก (ลัตเวีย เอสโตเนีย และลิทัวเนีย) ใหม่ ๆ และไม่มีความรู้[[ภาษารัสเซีย]] จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะในการพิมพ์ภาษาเหล่านี้ เนื่องจากเป็นภาษาที่คนพูดน้อยและหาคนเรียนยาก อย่างไรก็ตามภาษาในกลุ่มนี้แตกต่างจากภาษารัสเซียโดยสิ้นเชิงทั้งทางการเขียนและไวยากรณ์ (มีบ้างที่ยืมคำมาจากภาษารัสเซีย) ภาษาเอสโตเนียนนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับ[[ภาษาฟินแลนด์]]ของชาวฟินแลนด์<ref>[https://www.facebook.com/funinlatvia/posts/1081821288571310 หรรษาลัตเวีย]</ref>
 
=== ศาสนา ===
{{บทความหลัก|ศาสนาในประเทศลิทัวเนีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== กีฬา ===
{{บทความหลัก|เอสโตเนียในโอลิมปิก|เอสโตเนียในพาราลิมปิก}}
 
==== ฟุตบอล ====
{{บทความหลัก|สมาพันธ์ฟุตบอลเอสโตเนีย|ฟุตบอลทีมชาติเอสโตเนีย|ฟุตซอลทีมชาติเอสโตเนีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
==== ฟลอร์บอล ====
{{บทความหลัก|สมาพันธ์ฟลอร์บอลเอสโตเนีย|ฟลอร์บอลทีมชาติเอสโตเนีย|ฟลอร์บอลหญิงทีมชาติเอสโตเนีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
== วัฒนธรรม ==
{{บทความหลัก|วัฒนธรรมเอสโตเนีย}}
=== สถาปัตยกรรม ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== วรรณกรรม ===
{{โครง-ส่วน}}
 
=== ภาษา ===
หลายคนที่มาประเทศกลุ่มบอลติก (ลัตเวีย เอสโตเนีย และลิทัวเนีย) ใหม่ ๆ และไม่มีความรู้ภาษารัสเซีย จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะในการพิมพ์ภาษาเหล่านี้ เนื่องจากเป็นภาษาที่คนพูดน้อยและหาคนเรียนยาก อย่างไรก็ตามภาษาในกลุ่มนี้แตกต่างจากภาษารัสเซียโดยสิ้นเชิงทั้งทางการเขียนและไวยากรณ์ (มีบ้างที่ยืมคำมาจากภาษารัสเซีย) ภาษาเอสโตเนียนนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับภาษาฟินแลนด์ของชาวฟินแลนด์<ref>[https://www.facebook.com/funinlatvia/posts/1081821288571310 หรรษาลัตเวีย]</ref>
 
=== ดนตรี ===
เอสโตเนียอาหารประกอบด้วยเนื้อปลาผลิตภัณฑ์นม (นม, ชีส, ชีสกระท่อม, ครีม, โยเกิร์ต), ผัก, ถั่ว, ธัญพืช, ซุป อาหารที่ปรุงสุกเอสโตเนียหลายคนไม่ได้ห้องอบไอน้ำและของเหลว - น้ำดื่ม, นม, kvass นมและครีมและนมเปรี้ยวผสมไข่ สำหรับอาหารทอดที่พวกเขาจะจัดทำบนพื้นฐานของนมและแป้งและนมและส่วนผสมครีม เอสโตเนียเป็นมูลค่าพยายาม zrazy; ชีสยี่หร่า;เอสโตเนียสตู
 
=== สื่อสารมวลชน ===
=== กีฬา ===
{{บทความหลัก|สื่อสารมวลชนในประเทศเอสโตเนีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
=== เทคโนโลยี ===
แม้ว่าจะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของโซเวียต แต่ในระหว่างนั้นเอสโตเนียก็มีความก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงไม่แปลกใจที่[[สไกป์]]ได้ก่อกำเนิดขึ้นที่นี่<ref>[http://www.basees2016.org/abstracts/Schumpeter%20-%20Chutinon.pdf Putthiwanit, C., An Analysis of Joseph Schumpeter's Life, Concept of Innovation, and Application for Estonia, British Association for Slavonic and East European Studies International Conference, Fitzwilliam College, University of Cambridge, UK, 2 – 4 April 2016]</ref>
 
=== วันหยุด ===
{{บทความหลัก|รายชื่อวันสำคัญของเอสโตเนีย}}
{{โครง-ส่วน}}
 
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม