ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พันธุ์สวลี กิติยากร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== เกียรติยศ ==
* หม่อมเจ้าพันธุ์สวลี ยุคล (24 กันยายน พ.ศ. 2476 - 3130 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 )
* ท่านผู้หญิงนางพันธุ์สวลี กิติยากร ( 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 -ปัจจุบัน ?)
* คุณหญิงพันธุ์สวลี กิติยากร (? - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2532)
* ท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร (3 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 - ปัจจุบัน)
=== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ===
{{ม.ป.ช.|2540}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2540/B/027V001/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย ในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ จำนวน ๔,๗๙๙ ราย)]</ref>
3,429

การแก้ไข