ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุกรมวิธาน"

* [[เผ่า (ชีววิทยา)|เผ่า]] (tribe) โดยในพืช จะลงท้ายด้วย '''-ae''' เช่น ในวงศ์ย่อย Arecoideae มีทั้งหมด 14 เผ่า คือ Areceae, Chamaedoreeae, Cocoseae, Euterpeae, Geonomateae
* [[เผ่าย่อย (ชีววิทยา)|เผ่าย่อย]] (subtribe)
* [[สกุล (ชีววิทยา)|สกุล]] (genus) พหูพจน์ (genera) วิธีใช้ หากพูดถึงสกุลเดี่ยว ของพืชสกุลหนึ่ง เช่น Genus: ''Aechmea''
* [[สกุลย่อย (ชีววิทยา|สกุลย่อย]] (subgenus) พหูพจน์ (subgenera)
* [[สปีชีส์]]หรือชนิด (species)
11,701

การแก้ไข