ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายการเครื่องอิสริยาภรณ์ราชวงศ์ชิง"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
 
|-
| ขนนกยูง 2 ตา (Shuang Yen Hua Ling)
| ผู้กระทำความดีความชอบอันเป็นที่ปรากฎปรากฏแก่สาธารณะชน
|-
| ขนนกยูง 1 ตา (Tan Yen Hua Ling)
380,773

การแก้ไข