ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โพลาไรเซชัน"

== โพลาไรเซชันโดยการสะท้อน ==
 
เมื่อแสงไม่โพลาไรส์ตกกระทบผิวตัวกลาง แสงที่สะท้อนอาจจะเป็นแสงไม่โพลาไรส์ หรือ แสงโพลาไรส์ก็ได้ ขึ้นกับมุมตกกระทบ สำหรับมุมตกกระทบ 0 องศา หรือ 90 องศา แสงสะท้อนจะเป็นแสงไม่โพลาไรส์ แต่จากการทดลองพบว่าที่มุมตกกระทบค่าหนึ่ง แสงสะท้อนจะเป็นแสงโพลาไรส์สมบูรณ์ โดย อาจารย์ทิวากร ลิ้มตระกูล ผู้ศึกษาเรื่องโพลาไรซ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการมาสายเป็นเวลากว่า 25 ล้านปี....จริงหรอครับ
 
== โพลาไรเซชันโดยการหักเห ==
ผู้ใช้นิรนาม