ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหพันธรัฐ"

 
== รายชื่อประเทศที่ใช้ระบบสหพันธรัฐ ==
=== ปัจจุบัน ===
{| class="wikitable"
|ลำดับ
!รัฐร่วม
!พื้นที่ของรัฐบาลกลาง
!รัฐธรรมนูญ (ปี ค.ศ.) ที่เป็น
|-
|1
|3 รัฐ
|
|1975
|2001
|-
|2
|10 รัฐ
|3 ดินแดน
|1867/1982
|-
|3
|14 เขต
|
|2015
|2008
|-
|4
|36 รัฐ
|1 เขตปกครองพิเศษ
|1963
|1979
|-
|5
|26 รัฐ
|1 เฟเดอรัลดิสตริกต์
|1889
|1988
|-
|6
|10 รัฐ
|
|1995
|1955
|-
|7
|3 ภูมิภาค 3 ชุมชน
|
|1970
|1994
|-
|8
|4 จังหวัด
|4 เขตปกครองพิเศษ
|1956
|1973
|-
|9
|13 รัฐ
|3 เขตปกครองพิเศษ
|1963
|1957
|-
|10
|31 รัฐ
|1 เขตของรัฐบาลกลาง
|1821
|1917
|-
|11
|16 รัฐ
|
|1949
|กฎหมายพื้นฐานของสหพันธรัฐ 1949(1990)
|-
|13
|26 รัฐ
|
|1848
|1848 (แก้ไขรวม 1874 และ 1999)
|-
|14
|17 รัฐ
|
|1956
|
|-
|15
|32 รัฐ
|
|2011
|
|-
|16
|23 รัฐ
|
|1863
|1999
|-
|17
|50 รัฐ
|
|1776
|1787
|-
|19
|9 รัฐ
|
|1920
|1920 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในปี 1929
|-
|21
|23 รัฐ
|1 เขตปกครองตนเอง
|1853
|1994
|-
|22
56,103

การแก้ไข