ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อเทศบาลตำบลในประเทศไทย"

|- valign="top"
| rowspan = "3" |[[อำเภอท่าบ่อ|ท่าบ่อ]]
| align = "center" |1||'''[[เทศบาลตำบลโพนสา]]'''|| align="center" |—|| align="center" |โพนสา|| align="center" |2542|องค์การบริหารส่วนตำบล|สุขาภิบาลโพนสา
|- valign="top"
| align = "center" |2||'''[[เทศบาลตำบลบ้านถ่อน]]'''|| align="center" |บ้านถ่อน|| align="center" |—||||องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
|- valign="top"
| align = "center" |3||'''[[เทศบาลตำบลกองนาง]]'''|| align="center" |กองนาง|| align="center" |—|| align="center" |2555||องค์การบริหารส่วนตำบลกองนาง
|- valign="top"
| rowspan = "2" |[[อำเภอโพนพิสัย|โพนพิสัย]]|| align="center" |1||'''[[เทศบาลตำบลโพนพิสัย]]'''|| align="center" |—|| align="center" |จุมพล || align="center" |2549||เทศบาลตำบลจุมพล
761

การแก้ไข