เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
<tr><td>[[น้ำแข็ง]]</td><td> &#160; 917</td><tr>
<tr><td>[[เอทิลแอลกอฮอล์]]</td><td> &#160; 790</td><tr>
<tr><td>[[น้ำมันเบนซิน]]หรือน้ำมัน</td><td> &#160; 730</td><tr>
<tr><td>[[แอโรเจล]]</td><td> &#160; 3.0</td><tr>
<tr><td>[[ก๊าซ]] ใด ๆ</td><td> &#160; 0.0446 เท่าของ[[มวลโมเลกุล]]เฉลี่ย, ดังนั้นอยู่ระหว่าง 0.09 ถึงประมาณ 10.0 (ที่[[ความดันและอุณหภูมิมาตรฐาน]])
ผู้ใช้นิรนาม