ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนราธิวาส"

(→‎ภาวะราคาสินค้า: ต้องตรงกับความเป็นจริงหรือใกล้เคียง)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''อำเภอสุไหงปาดี'''
* [[เทศบาลตำบลปะลุรู]]
|}
 
=== รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร===
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบบปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="line-height:125%"
|-
! colspan="17"| รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร<small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]]
|-
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลใน[[นราธิวาส]]
 
! สังกัดอำเภอใน[[นราธิวาส]]
 
! พ.ศ. 2560<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2559<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2558<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf] 2559. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2559.</ref>
 
! พ.ศ. 2557<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! พ.ศ. 2556<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! พ.ศ. 2555<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! พ.ศ. 2554<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! พ.ศ. 2553<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! พ.ศ. 2552<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! พ.ศ. 2551<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
 
|-
| align=center |1 || สุไหงโก-ลก
| [[อำเภอสุไหงโก-ลก|สุไหงโก-ลก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 41,879
| style="background-color:#f96;" align="right"| 41,978
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,063
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 42,015
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,630
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,552
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,167
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,762
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,298
| align=right | 40,105
|-
| align=center |2 || บางนาค
| [[อำเภอเมืองนราธิวาส|เมืองนราธิวาส]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 41,528
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,572
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,448
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,342
| style="background-color:#f96;" align="right"| 41,223
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,298
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 41,261
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 40,295
| style="background-color:#f96;" align="right"| 40,261
| align=right | 40,523
|-
| align=center |3 || โคกเคียน
| [[อำเภอเมืองนราธิวาส|เมืองนราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,965
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,640
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,475
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,202
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,700
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,410
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,315
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,076
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,682
| align=right | 18,989
|-
| align=center |4 || เจ๊ะเห
| [[อำเภอตากใบ|ตากใบ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,000
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,880
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,654
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,484
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,258
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,969
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,753
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,503
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,205
| align=right | 18,970
|-
| align=center |5 || ตันหยงมัส
| [[อำเภอระแงะ|ระแงะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,337
| style="background-color:#f96;" align="right"| 20,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,301
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,238
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,185
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,080
| style="background-color:#f96;" align="right"| 19,862
| style="background-color:#f96;" align="right"| 19,936
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,080
| align=right | 19,456
|-
| align=center |6 || ปาเสมัส
| [[อำเภอสุไหงโก-ลก|สุไหงโก-ลก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,943
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,692
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,443
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,059
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,808
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,583
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,252
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,991
| align=right | 17,604
|-
| align=center |7 || บูกิต
| [[อำเภอเจาะไอร้อง|เจาะไอร้อง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,481
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,311
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,163
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,955
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,346
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,132
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,977
| align=right | 16,874
|-
| align=center |8 || ปะลุรู
| [[อำเภอสุไหงปาดี|สุไหงปาดี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,976
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,903
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,853
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,747
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,696
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,634
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,570
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,597
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,504
| align=right | 17,671
|-
| align=center |9 || กะลุวอเหนือ
| [[อำเภอเมืองนราธิวาส|เมืองนราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,164
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,783
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,522
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,221
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,939
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,195
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,877
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,550
| align=right | 14,117
|-
| align=center |10 || บองอ
| [[อำเภอระแงะ|ระแงะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,443
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,259
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,156
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,840
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,652
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,222
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,080
| align=right | 13,906
|-
| align=center |11 || แว้ง
| [[อำเภอแว้ง|แว้ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,770
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,694
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,557
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,512
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,350
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,235
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,086
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,026
| align=right | 14,021
|-
| align=center |12 || กาลิซา
| [[อำเภอระแงะ|ระแงะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,212
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,076
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,917
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,807
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,606
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,422
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,236
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,091
| align=right | 12,925
|-
| align=center |13 || จะแนะ
| [[อำเภอจะแนะ|จะแนะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,670
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,583
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,553
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,183
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,932
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,639
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,330
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,116
| align=right | 12,051
|-
| align=center |14 || บาเจาะ
| [[อำเภอบาเจาะ|บาเจาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,505
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,256
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,060
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,905
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,765
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,567
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,244
| align=right | 12,153
|-
| align=center |15 || ลำภู
| [[อำเภอเมืองนราธิวาส|เมืองนราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,226
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,060
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,912
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,701
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,473
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,252
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,133
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,039
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,952
| align=right | 11,814
|-
| align=center |16 || มะรือโบตก
| [[อำเภอระแงะ|ระแงะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,085
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,949
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,883
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,746
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,583
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,292
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,193
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,058
| align=right | 11,926
|-
| align=center |17 || ปะลุกาสาเมาะ
| [[อำเภอบาเจาะ|บาเจาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,931
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,794
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,700
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,559
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,373
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,271
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,225
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,944
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,810
| align=right | 11,696
|-
| align=center |18 || รือเสาะ
| [[อำเภอรือเสาะ|รือเสาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,446
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,358
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,282
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,181
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,078
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,970
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,062
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,990
| align=right | 12,016
|-
| align=center |19 || โละจูด
| [[อำเภอแว้ง|แว้ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,375
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,240
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,126
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,020
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,929
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,749
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,554
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,371
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,186
| align=right | 10,943
|-
| align=center |20 || จวบ
| [[อำเภอเจาะไอร้อง|เจาะไอร้อง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,053
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,847
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,726
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,608
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,530
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,381
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,245
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,138
| align=right | 11,052
|-
| align=center |21 || ศรีสาคร
| [[อำเภอศรีสาคร|ศรีสาคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,636
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,421
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,272
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,854
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,568
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,352
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,845
| align=right | 9,624
|-
| align=center |22 || กะลุวอ
| [[อำเภอเมืองนราธิวาส|เมืองนราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,270
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,106
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,440
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,233
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,811
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,330
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,208
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,024
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,798
| align=right | 8,606
|-
| align=center |23 || บางปอ
| [[อำเภอเมืองนราธิวาส|เมืองนราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,099
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,977
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,881
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,743
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,668
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,557
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,425
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,275
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,141
| align=right | 9,999
|-
| align=center |24 || สากอ
| [[อำเภอสุไหงปาดี|สุไหงปาดี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,091
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,938
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,818
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,658
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,536
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,419
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,297
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,149
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,030
| align=right | 9,909
|-
| align=center |25 || เฉลิม
| [[อำเภอระแงะ|ระแงะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,892
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,829
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,720
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,608
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,471
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,343
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,198
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,081
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,998
| align=right | 9,958
|-
| align=center |26 || บาโงสะโต
| [[อำเภอระแงะ|ระแงะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,582
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,499
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,399
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,304
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,156
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,034
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,953
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,649
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,534
| align=right | 9,485
|-
| align=center |27 || รือเสาะออก
| [[อำเภอรือเสาะ|รือเสาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,522
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,468
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,509
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,445
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,260
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,126
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,952
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,858
| align=right | 9,898
|-
| align=center |28 || เกาะสะท้อน
| [[อำเภอตากใบ|ตากใบ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,261
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,170
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,031
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,889
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,780
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,651
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,493
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,373
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,219
| align=right | 9,045
|-
| align=center |29 || ดุซงญอ
| [[อำเภอจะแนะ|จะแนะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,211
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,064
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,989
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,764
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,532
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,445
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,313
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,180
| align=right | 9,111
|-
| align=center |30 || ยี่งอ
| [[อำเภอยี่งอ|ยี่งอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,070
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,985
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,931
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,637
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,578
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,456
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,334
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,235
| align=right | 9,146
|-
| align=center |31|| ศาลาใหม่
| [[อำเภอตากใบ|ตากใบ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,036
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,871
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,777
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,626
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,528
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,396
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,237
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,073
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,847
| align=right | 8,660
|-
| align=center |32 || มูโนะ
| [[อำเภอสุไหงโก-ลก|สุไหงโก-ลก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,868
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,751
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,553
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,440
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,314
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,143
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,032
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,919
| align=right | 8,767
|-
| align=center |33 || ลาโละ
| [[อำเภอรือเสาะ|รือเสาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,970
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,897
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,803
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,683
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,602
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,521
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,340
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,210
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,055
| align=right | 8,914
|-
| align=center |34 || มะรือโบออก
| [[อำเภอเจาะไอร้อง|เจาะไอร้อง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,761
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,847
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,711
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,555
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,453
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,077
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,032
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,825
| align=right | 8,736
|-
| align=center |35 || ตะปอเยาะ
| [[อำเภอยี่งอ|ยี่งอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,296
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,263
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,158
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,079
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,969
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,850
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,666
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,544
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,413
| align=right | 8,385
|-
| align=center |36 || ไพรวัน
| [[อำเภอตากใบ|ตากใบ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,233
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,232
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,217
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,204
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,147
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,071
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,939
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,777
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,712
| align=right | 8,657
|-
| align=center |37 || มะนังตายอ
| [[อำเภอเมืองนราธิวาส|เมืองนราธิวาส]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,980
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,911
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,813
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,689
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,588
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,455
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,362
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,256
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,114
| align=right | 7,938
|-
| align=center |38 || ซากอ
| [[อำเภอศรีสาคร|ศรีสาคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,797
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,678
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,606
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,479
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,340
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,212
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,033
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,849
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,650
| align=right | 7,545
|-
| align=center |39 || จอเบาะ
| [[อำเภอยี่งอ|ยี่งอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,697
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,617
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,524
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,402
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,256
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,190
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,089
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,032
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,916
| align=right | 7,762
|-
| align=center |40 || ละหาร
| [[อำเภอยี่งอ|ยี่งอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,200
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,173
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,088
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,961
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,848
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,815
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,733
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,660
| align=right | 7,665
|-
| align=center |41 || สุไหงปาดี
| [[อำเภอสุไหงปาดี|สุไหงปาดี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,083
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,999
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,959
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,887
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,828
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,802
| align=right | 7,750
|-
| align=center |42 || กายูคละ
| [[อำเภอแว้ง|แว้ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,030
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,959
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,911
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,838
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,773
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,712
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,634
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,558
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,430
| align=right | 7,320
|-
| align=center |43 || สุวารี
| [[อำเภอรือเสาะ|รือเสาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,988
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,892
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,813
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,686
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,591
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,434
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,303
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,184
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,072
| align=right | 6,952
|-
| align=center |44 || ช้างเผือก
| [[อำเภอจะแนะ|จะแนะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,808
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,660
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,412
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,264
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,040
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,860
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,581
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,390
| align=right | 6,247
|-
| align=center |45 || ตันหยงลิมอ
| [[อำเภอระแงะ|ระแงะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,815
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,784
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,728
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,622
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,569
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,521
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,480
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,433
| align=right | 7,409
|-
| align=center |46 || โต๊ะเด็ง
| [[อำเภอสุไหงปาดี|สุไหงปาดี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,245
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,146
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,105
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,015
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,958
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,907
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,822
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,710
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,636
| align=right | 6,592
|-
| align=center |47 || ลุโบะสาวอ
| [[อำเภอบาเจาะ|บาเจาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,168
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,096
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,962
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,892
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,795
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,731
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,680
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,585
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,521
| align=right | 6,530
|-
| align=center |48 || กาเยาะมาตี
| [[อำเภอบาเจาะ|บาเจาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,140
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,057
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,962
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,866
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,797
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,669
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,587
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,445
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,341
| align=right | 6,285
|-
| align=center |49 || บาเระใต้
| [[อำเภอบาเจาะ|บาเจาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,075
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,971
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,705
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,622
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,525
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,464
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,436
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,358
| align=right | 6,280
|-
| align=center |50 || โฆษิต
| [[อำเภอตากใบ|ตากใบ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,070
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,031
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,984
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,913
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,833
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,768
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,719
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,693
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,617
| align=right | 6,537
|-
| align=center |51 || ฆอเลาะ
| [[อำเภอแว้ง|แว้ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,067
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,012
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,955
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,892
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,838
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,788
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,724
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,650
| align=right | 6,599
|-
| align=center |52 || แม่ดง
| [[อำเภอแว้ง|แว้ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,993
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,947
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,893
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,834
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,721
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,600
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,486
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,342
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,271
| align=right | 6,135
|-
| align=center |53 || ริโก๋
| [[อำเภอสุไหงปาดี|สุไหงปาดี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,968
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,920
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,801
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,747
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,715
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,653
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,577
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,488
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,477
| align=right | 6,446
|-
| align=center |54 || มาโมง
| [[อำเภอสุคิริน|สุคิริน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,955
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,899
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,827
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,712
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,446
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,348
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,199
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,088
| align=right | 5,903
|-
| align=center |55 || บาตง
| [[อำเภอรือเสาะ|รือเสาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,865
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,777
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,694
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,510
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,392
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,282
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,220
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,152
| align=right | 6,045
|-
| align=center |56 || สุคิริน
| [[อำเภอสุคิริน|สุคิริน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,858
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,846
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,058
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,106
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,155
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,577
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,506
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,445
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,431
| align=right | 6,401
|-
| align=center |57 || ปูโยะ
| [[อำเภอสุไหงโก-ลก|สุไหงโก-ลก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,726
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,663
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,606
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,510
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,436
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,304
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,238
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,145
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,082
| align=right | 5,950
|-
| align=center |58 || โคกสะตอ
| [[อำเภอรือเสาะ|รือเสาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,589
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,525
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,278
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,188
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,120
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,772
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,635
| align=right | 5,509
|-
| align=center |59 || ผดุงมาตร
| [[อำเภอจะแนะ|จะแนะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,524
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,456
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,450
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,350
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,259
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,159
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,121
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,006
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,799
| align=right | 5,712
|-
| align=center |60 || บาเระเหนือ
| [[อำเภอบาเจาะ|บาเจาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,450
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,398
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,293
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,206
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,139
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,821
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,764
| align=right | 5,661
|-
| align=center |61 || สามัคคี
| [[อำเภอรือเสาะ|รือเสาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,444
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,267
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,206
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,062
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,008
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,916
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,777
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,682
| align=right | 5,598
|-
| align=center |62 || เรียง
| [[อำเภอรือเสาะ|รือเสาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,425
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,365
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,302
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,268
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,207
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,143
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,032
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,930
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,808
| align=right | 5,727
|-
| align=center |63 || เชิงคีรี
| [[อำเภอศรีสาคร|ศรีสาคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,718
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,658
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,607
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,552
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,478
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,365
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,250
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,158
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,026
| align=right | 4,931
|-
| align=center |64 || บางขุนทอง
| [[อำเภอตากใบ|ตากใบ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,511
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,459
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,370
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,322
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,259
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,210
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,134
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,108
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,064
| align=right | 5,017
|-
| align=center |65 || ตะมะยูง
| [[อำเภอศรีสาคร|ศรีสาคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,397
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,319
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,246
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,195
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,175
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,083
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,041
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,887
| align=right | 4,838
|-
| align=center |66 || กาวะ
| [[อำเภอสุไหงปาดี|สุไหงปาดี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,329
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,269
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,208
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,162
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,115
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,055
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,979
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,902
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,827
| align=right | 4,760
|-
| align=center |67 || ร่มไทร
| [[อำเภอสุคิริน|สุคิริน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,318
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,205
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,119
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,043
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,956
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,833
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,753
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,677
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,603
| align=right | 4,554
|-
| align=center |68 || ศรีบรรพต
| [[อำเภอศรีสาคร|ศรีสาคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,145
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,085
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,963
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,871
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,769
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,665
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,568
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,415
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,292
| align=right | 4,173
|-
| align=center |69 || ลุโบะบือซา
| [[อำเภอยี่งอ|ยี่งอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,990
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,952
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,951
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,932
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,911
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,870
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,820
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,721
| align=right | 4,688
|-
| align=center |70 || สาวอ
| [[อำเภอรือเสาะ|รือเสาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,867
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,791
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,726
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,653
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,607
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,529
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,443
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,355
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,269
| align=right | 4,245
|-
| align=center |71 || นานาค
| [[อำเภอตากใบ|ตากใบ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,826
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,777
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,739
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,724
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,641
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,597
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,540
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,497
| align=right | 4,500
|-
| align=center |72 || ลุโบะบายะ
| [[อำเภอยี่งอ|ยี่งอ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,725
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,666
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,537
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,487
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,443
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,371
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,319
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,298
| align=right | 4,235
|-
| align=center |73 || เอราวัณ
| [[อำเภอแว้ง|แว้ง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,608
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,573
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,563
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,504
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,463
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,430
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,395
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,323
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,300
| align=right | 4,260
|-
| align=center |74 || เกียร์
| [[อำเภอสุคิริน|สุคิริน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,499
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,452
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,388
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,298
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,234
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,779
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,073
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,936
| align=right | 3,835
|-
| align=center |75 || พร่อน
| [[อำเภอตากใบ|ตากใบ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,470
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,462
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,482
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,472
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,476
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,489
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,492
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,453
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,418
| align=right | 4,429
|-
| align=center |76 || กาหลง
| [[อำเภอศรีสาคร|ศรีสาคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,134
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,116
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,124
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,108
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,997
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,936
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,890
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,833
| align=right | 2,811
|-
| align=center |77 || ภูเขาทอง
| [[อำเภอสุคิริน|สุคิริน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,628
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,618
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,597
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,588
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,594
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,594
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,532
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,473
| align=right | 2,444
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||align=center style="background:#cccccc;" | — || align=right style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 796,239 ||align=right style="background:#cccccc;" | 789,681 || align=right style="background:#cccccc;" | 783,082 || align=right style="background:#cccccc;" | 774,799 || align=right style="background:#cccccc;" | 766,145 || align=right style="background:#cccccc;" | 757,397 || align=right style="background:#cccccc;" | 747,372 || align=right style="background:#cccccc;" | 737,162 || align=right style="background:#cccccc;" | 728,071 || align=center style="background:#cccccc;" | 719,930 ||
|}
 
2,747

การแก้ไข