ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
** แถบโค้งที่เคลื่อนไหวประกอบรวมกันเป็นอักษร S จากคำว่า Science สื่อถึงความก้าวหน้าของคณะวิทยาศาสตร์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดนิ่ง สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเฉพาะทาง และมุ่งสู่มาตรฐานระดับสากล
** เส้นโค้งที่เกี่ยวตวัดขึ้นไปสู่รูปทรงกลม สื่อถึงองค์รวมความรู้สูความสำเร็จ โลกของการศึกษาค้นคว้าสู่การเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าวิจัย การพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมสมัยใหม่ สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการบริการแก่สังคม
** [[สีเหลือง]] เป็นสีประจำคณะวิทยาศาสตร์ [[สีน้ำเงิน]] เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ [[สีส้ม]] สื่อถึงความทันสมัย ความกระตือรือร้น และพลังความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
**[[สีน้ำเงิน]] เป็นสีประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
**[[สีส้ม]] สื่อถึงความทันสมัย ความกระตือรือร้น และพลังความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ
 
*'''ดอกไม้ประจำคณะ''' คือ '''[[บานบุรีสีเหลือง|ดอกบานบุรี]]'''
116

การแก้ไข