ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชาวน์วัศ สุดลาภา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* ระดับ[[ปริญญาตรี]]จาก[[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะรัฐศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* ระดับ[[ปริญญาโท]] จาก[[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์|คณะรัฐศาสตร์]] [[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* ระดับ[[ปริญญาโท]] Diploma ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ณ กรุง [[บอนน์]] [[ประเทศเยอรมนี]]
* ระดับ[[ปริญญาเอก]] Diploma
* ระดับ[[ปริญญาเอก]] Diploma ทางรัฐประศาสนศาสตร์ lnstitute of Social Studles ณ [[กรุงเฮก]] [http://ประเทศเนเธอร์แลนด์ ประเทศเนเธอร์แลนด์]
* [[ปริญญาเอก]]ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก ๒ มหาวิทยาลัยใน[[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
* สำเร็จการศึกษาจาก[[วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร]] รุ่น 28
594

การแก้ไข