ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ซอยเดียวกัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติหนังสือ ==
ต่อแต่นี้เราอย่าได้เจอกัน
หนังสือเรื่องซอยเดียวกันนี้ เกิดจากความตั้งใจของ วาณิช จรุงกิจอนันต์ ผู้เขียน ที่ต้องการจะมีหนังสือรวมเรื่องสั้นเป็นของตนเอง เนื่องจากผู้เขียนให้ความสำคัญกับคำว่า "นักเขียน" มาก จึงรู้สึกกระดากปากที่จะเรียกตัวเองเช่นนั้น จนเมื่อได้ออกหนังสือเรื่องซอยเดียวกัน ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในคำนำว่า “ผมเขียนหนังสือรวมพิมพ์เป็นเล่มมาแล้วหลายเล่ม แต่กล่าวได้ว่าเล่มที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเป็นนักเขียนโดยสมบูรณ์คือเล่มนี้ เล่มที่ให้ชื่อว่าซอยเดียวกันนี้”
 
ขอให้มันจงเป็นวันสุดท้าย
จากความตั้งใจของผู้เขียนนี่เอง ทำให้ซอยเดียวกันสำเร็จเป็นรูปเล่มในปี [[พ.ศ. 2526]] และหนังสือเล่มนี้ก็เป็น 1 ใน 47 เล่ม ที่ผ่านเข้าพิจารณา[[รางวัลซีไรต์]] ด้วยเหตุว่าหนังสือเล่มนี้มีกลวิธีการนำเสนอที่แปลกใหม่ กล้าสร้างสรรค์รูปแบบที่แตกต่าง มีเนื้อหาสะท้อนชีวิตได้อย่างโดดเด่น บวกกับฝีมือทางวรรณศิลป์ ทำให้ซอยเดียวกันกลายเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์ในปี [[พ.ศ. 2527]] ในที่นี้ขอกล่าวตัวอย่าง เรื้องสั้นที่รวบรวมไว้ใน ซอยเดียวกัน บางเรื่อง ดังนี้
 
เพราะรู้ดีว่าไม่มีความหมาย
 
ถึงเจ็บเพียงใดฉันก็ต้องตัดใจ
 
<nowiki>*</nowiki> ก็คนนั้นเขาก็ยังพบเธอ
 
ก็เห็นเธอยังไปเดินกับเขา
 
ไม่เคยนึกเลยว่าจะทำกับเรา
 
อุตส่าห์เอาใจเอาความรักจริงมอบให้เธอ
 
ที่แท้เปลืองตัว
 
<nowiki>**</nowiki> อยากให้เธอลองมาเป็น
 
ให้มาเห็นได้มาเจอแบบฉันบ้าง
 
จะได้รู้ว่าที่ทำอย่างนั้นมันท้าทาย
 
จบเพียงนี้มันก็ดีเหมือนกัน
 
จงกลับไปหาคนเก่า
 
ส่วนตัวเรายังคงเดินก้าวไป
 
เจ็บนิดเดียว
 
หากเจอกันก็ไม่ต้องมาทัก
 
คนรักเก่าเขายังดีกว่าฉัน
 
ทางที่ดีเราไม่ต้องเจอกัน
 
เพราะว่าสิ่งนั้นฉันว่ามันไม่ควร
 
( ซ้ำ * , ** , ** )
 
== เรื่องเมืองหลวง ==
ผู้ใช้นิรนาม