ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชาวน์วัศ สุดลาภา"

* พ.ศ. 2527 - 2530 ผู้ว่าราชการ[[จังหวัดเพชรบุรี]]
* พ.ศ. 2531 รองหัวหน้า[[พรรคกิจสังคม]]
*พ.ศ. 2538 ที่ปรึกษา[[นายกรัฐมนตรี]]ด้านการบริหาร (ฯพณฯ ท่าน [[บรรหาร ศิลปอาชา]])
 
* พ.ศ. 2531 - 2535 ประธานคณะกรรมการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎร[[สภาผู้แทนราษฎรไทย]]
* พ.ศ. 2531 - 2539 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[[จังหวัดลพบุรี]] 4 สมัย (สอบได้ที่1 ทั้ง 4 สมัยซ้อน)
221

การแก้ไข