ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 34"

ย้อนการแก้ไขที่ 7831411 สร้างโดย 223.24.62.68 (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่ 7831411 สร้างโดย 223.24.62.68 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 34 ของไทย ==
ในวันที่ 30 พฤษภาคมทมิฬ พ.ศ. 2517 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้
 
 
# นาย[[ประกอบ หุตะสิงห์]] เป็นรองนายกรัฐมนตรี
# นาย[[มนูญ บริสุทธิ์]] เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
# พลเอก [[ครวญ สุทธานินทร์]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
# นาย[[สมหมาย ฮุนตระกูล]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2,596

การแก้ไข