ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซเว่น อีเลฟเว่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
ในช่วงปลายคริสต์ทศวรรษที่ 1980 บริษัทเริ่มประสบปัญหาทางการเงิน และได้รับความช่วยเหลือจาก[[อิโต-โยคะโด]]ซึ่งเป็นผู้ซื้อแฟรนไชส์รายใหญ่ที่สุด บริษัทญี่ปุ่นมีอำนาจควบคุมบริษัทในปี พ.ศ. 2534<ref name="autogenerated1">[http://www.fundinguniverse.com/company-histories/7Eleven-Inc-Company-History.html 7-Eleven, Inc. - Company History<!-- Bot generated title -->]</ref> ในปี พ.ศ. 2548 อิโต-โยคะโดก่อตั้งบริษัทเซเว่น แอนด์ ไอ โฮลดิงส์และเซเว่น-อีเลฟเว่นก็กลายเป็นบริษัทลูกของเซเว่น แอนด์ ไอ โฮลดิงส์ตั้งแต่นั้นมา
 
=== ประเทศไทย ===
''[[ซีพี ออลล์|บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)]]'' หรือ บมจ.ซีพี ออลล์ (ชื่อเดิม: บมจ.ซีพีเซเว่นอีเลฟเว่น) ใน[[เครือเจริญโภคภัณฑ์]] เป็นผู้บริหาร[[แฟรนไชส์]]เซเว่น-อีเลฟเว่นใน[[ประเทศไทย]] จากการลงนามในสัญญา ซื้อสิทธิประกอบกิจการ จากเจ้าของสิทธิ์ เมื่อวันที่ [[7 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2531]] ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ 283 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
 
ปัจจุบันมีผู้บริหารระดับสูงคือ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร นายพิทยา เจียรวิสิฐกุล เป็นรองประธานกรรมการบริหาร นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล เป็นรองประธานกรรมการบริหาร นายธานินทร์ บูรณมานิต เป็นกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
<ref>http://www.manager.co.th/ibizchannel/viewnews.aspx?NewsID=9560000098446</ref>
เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาแรกในประเทศไทย คือสาขา[[ถนนพัฒน์พงศ์]] ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนพัฒน์พงศ์ เปิดให้บริการเมื่อวันที่ [[1 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2532]] ต่อมาในปี [[พ.ศ. 2545]] ซีพีออลล์ขยายสาขาเซเว่น-อีเลฟเว่น ไปยังสถานีบริการน้ำมัน [[ปตท.]]เกือบทุกแห่ง เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ทั้งในรูปแบบทั่วไป ระดับสูง และใน[[สวน ปตท.]] (PTT Park) ส่งผลให้มีผู้ใช้บริการมากกว่า 4 ล้านคนต่อวัน และตั้งแต่ปี [[พ.ศ. 2550]] บริษัทฯ เปลี่ยนไปใช้ชื่อปัจจุบัน
 
ในปัจจุบัน เซเว่น-อีเลฟเว่นในประเทศไทย มีจำนวนประมาณ 10,000 สาขา (ณ เดือนมกราคม 2561){{อ้างอิง}} เฉพาะใน[[กรุงเทพมหานคร]]มีมากกว่า 500 สาขา รองลงมาคือ[[เชียงใหม่]] มีมากกว่า 200 สาขา ซึ่งไทยมีสาขามากเป็นอันดับ 2 รองจาก [[ญี่ปุ่น]] นอกจากนี้ ยังถือเป็นร้านค้าปลีกที่มีเครือข่ายมาก โดยมียอดขายเฉลี่ย 65,019 บาท ต่อวันต่อสาขา
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม