ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชะรีอะฮ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{อิสลาม}}
'''ชะรีอะฮ์''' ({{lang-ar|شريعة}}; {{lang-en|Sharia/Shari'ah}}) คือแปลว่า "ทาง" หรือ "ทางไปสู่แหล่งน้ำ" ใช้หมายถึงประมวลข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของ[[กฎหมายศาสนา]]ของ[[ศาสนาอิสลาม]] คำว่า "ชะรีอะฮ์" แปลว่า "ทาง" หรือ "ทางไปสู่แหล่งน้ำ" กฎหมายชะรีอะฮ์คือโครงสร้างทาง[[กฎหมาย]]ที่ครอบคลุมวิถีการดำเนินชีวิตของบุคคลและสาธารณชนที่มีพื้นฐานมาจากหลัก[[หลักนิติศาสตร์]] (jurisprudence) ของศาสนาอิสลามสำหรับใช้โดยชาว[[มุสลิม]]ใช้
 
กฎหมายชะรีอะฮ์ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ของชีวิตประจำวันที่รวมทั้ง[[ระบบการปกครองของอิสลาม|ระบบการปกครอง]] [[ระบบเศรษฐกิจของอิสลาม|ระบบเศรษฐกิจ]] [[ทัศนคติของอิสลามต่อจิรยธรรมทางธุรกิจ|ระบบการดำเนินบริหารธุรกิจ]] [[ระบบการธนาคารของอิสลาม|ระบบการธนาคาร]] ระบบการทำสัญญา [[ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวของอิสลาม|ความสัมพันธ์ในครอบครัว]] [[หลักของความสัมพันธ์ทางเพศของอิสลาม|หลักของความสัมพันธ์ทางเพศ]] [[หลักการอนามัยของอิสลาม|หลักการอนามัย]] และปัญหาของสังคม
 
กฎหมายชะรีอะฮ์ในปัจจุบันเป็นกฎหมายศาสนาที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดและเป็นกฎหมายที่ปรากฏบ่อยที่สุดของ[[ระบบกฎหมายของโลก]]พอ ๆ กับ[[คอมมอนลอว์]] และ[[ซีวิลลอว์]]<ref>{{Harv|Badr|1978}}</ref> ในระหว่าง[[ยุคทองของอิสลาม]] กฎหมายอิสลามอาจถือว่ามีอิทธิพลต่อการวิวัฒนาการของคอมมอนลอว์<ref name=Makdisi>{{Harv|Makdisi|1999}}</ref> ซึ่งก็ทำให้มีอิทธิพลต่อการวิวัฒนาการของคอมมอนลอว์ระดับสถาบันต่าง ๆ<ref name=Badr>{{Harv|Badr|1978|pp=196-8}}</ref>
[[หมวดหมู่:ชะรีอะฮ์| ]]
[[หมวดหมู่:อภิธานศัพท์ศาสนาอิสลาม]]
[[หมวดหมู่:ศัพท์คำและวลีภาษาอาหรับ]]
{{โครงศาสนา}}