ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซ็นทรัล ภูเก็ต"

* เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์
* เทลส์ ออฟ ไทยแลนด์
* ธิงค์สเปซ บีทูเอส
* พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ อควาเรีย ภูเก็ต
* สวนนิทรรศการ ไตรภูมิ (โครงการร่วมลงทุนระหว่าง [[เซ็นทรัลพลาซา บางนา|บางนา เซ็นทรัล พร็อพเพอร์ตี้]] กับไร้ท์แมน)<ref>[http://cpn.listedcompany.com/newsroom/250720171813130884T.pdf แจ้งการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน - เซ็นทรัลพัฒนา]</ref>
12,961

การแก้ไข