ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชาวน์วัศ สุดลาภา"

* ผู้เสนอให้สอนวิชาฝ่ายอำนวยการ และเสนาธิการใน[[วิทยาลัยการปกครอง]]
* อาจารย์พิเศษใน[[จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย]] และ[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]]
* ได้รับการแต่งตั้งให่ดำรงค์ตำแหน่งนายกสมาคมรัฐศาตร์แห่ง[[มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ธรรมศาสตร์]]ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นคนที่2
* เขียนหนังสือทางการปกครองชื่อ “พรรคการเมือง” และ “สภาตำบล” และเปิดผนึกความลี้ลับการเลือตั้ง
 
221

การแก้ไข