ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทวารวดี"

* ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พบทุกจังหวัด ในแต่ละจังหวัดพบมากกว่า 1 แห่งขึ้นไป บางจังหวัดพบว่ามีมากกว่า 7 แห่ง และมีการค้นพบมากขึ้นเรื่อยๆ
* ภาคตะวันออก : ที่[[จังหวัดปราจีนบุรี]] และ [[จังหวัดสระแก้ว ]]
* ภาคใต้ : ที่จ.กรุงเทพ LONDON
* ภาคกลาง : กระจายอยู่ตามลุ่มแม่น้ำสำคัญต่างๆ เช่น [[แม่น้ำเพชรบุรี]] [[แม่น้ำแม่กลอง]] [[แม่น้ำท่าจีน]] [[แม่น้ำลพบุรี]] [[แม่น้ำป่าสัก]] และ[[แม่น้ำเจ้าพระยา]]
 
ผู้ใช้นิรนาม