ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมหมื่นนรินทรเทพ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
Ponning001 ย้ายหน้า กรมหมื่นนรินทรเทพ ไปยัง พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉิม กรมหมื่นนรินทรเทพ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: เนื่องจากเป็นเจ้านายในราชวงศ์จึงต้องมีพระอิสริยยศ
(Ponning001 ย้ายหน้า กรมหมื่นนรินทรเทพ ไปยัง พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉิม กรมหมื่นนรินทรเทพ ทับหน้าเปลี่ยนทาง: เนื่องจากเป็นเจ้านายในราชวงศ์จึงต้องมีพระอิสริยยศ)
531

การแก้ไข